Ads Top

'Staat moet belasting terugbetalen aan Zwitsers pensioenfonds'

De Nederlandse schatkist moet wederom een financiële tegenvaller incasseren. De staat moet forse bedragen aan dividendbelasting terugbetalen aan een Zwitsers pensioenfonds. Dit heeft het Gerechtshof in Den Bosch bepaald.
Volgens het Hof heeft het Zwitserse pensioenfonds recht op teruggaaf van dividendbelasting uit beleggingen in Nederlandse aandelen. Volgens de Nederlandse wet kon het fonds de in rekening gebrachte dividendbelasting niet terugvorderen.
Eerder dit jaar bepaalde de rechtbank dat een Fins beleggingsfonds recht had op volledige terugbetaling van de dividendbelasting die het in Nederland had betaald. Het hof oordeelde toen dat de Nederlandse wet in strijd is met het Europese recht en meer specifiek met het vrije kapitaalverkeer.
'Het niet terugbetalen van de ingehouden dividendbelasting is in strijd met de vrijheid van kapitaalverkeer', zegt Wouter Smith, die de rechtszaak namens KPMG Meijburg & Co voerde. Smith: “Eerder dit jaar slaagden wij erin om hetzelfde hof ervan te overtuigen dat een Fins beleggingsfonds recht had op teruggaaf van de betaalde dividendbelasting. Dat was nog een Europese situatie, nu moet de Belastingdienst ook teruggaaf verlenen aan in Zwitserland gevestigde fondsen.
De uitspraak betekent dat de staat ook claims van andere, buiten de Europese Unie gevestigde, pensioenfondsen en wellicht ook beleggingsfondsen kan verwachten. Diverse andere claims liggen klaar die een grote impact zullen hebben op de Nederlandse schatkist”.
Het verzoek tot teruggave van belasting heeft betrekking op een periode waarin een belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland van kracht was. Smith: “Dat verdrag voorzag niet in de uitwisseling van gegevens. Centraal in de procedure was dan ook de vraag of het ontbreken van een dergelijke gegevensuitwisseling een proportionele rechtvaardiging vormde om een Zwitsers pensioenfonds nadeliger te behandelen dan een Nederlands pensioenfonds.
De rechtbank meende van wel en oordeelde tevens dat andere mogelijkheden om via de Zwitserse autoriteiten gegevens te verifiëren, zoals op basis van de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland in casu geen toepassing vonden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.