Ads Top

Bedrijven in Rotterdam kennen slechtste betaalgedrag in Nederland

Van de tien grootste steden in Nederland betalen bedrijven in Nijmegen het snelst. Een crediteur die zijn rekening naar een bedrijf in Rotterdam stuurt, moet gemiddeld het langst wachten op zijn geld. Het verschil is bijna 4 dagen. Dit blijkt uit een regionale uitsplitsing van de Graydon kredietmonitor waarin het betaalgedrag van bedrijven in Nederland is onderzocht.
De slechtste betaaltermijn is er bij bedrijven in Rotterdam (46 dagen), Almere (45 dagen) en Groningen (45 dagen). Dit betekent dat de gemiddelde betaaltermijn van 30 dagen met gemiddeld 15 à 16 dagen wordt overschreden. Zij hebben in het 2e kwartaal van 2012 het vaakst hun rekeningen te laat, of zelfs helemaal niet, betaald.
Bedrijven in Amsterdam betalen gemiddeld na 44 dagen. Meer schrikbarend zijn de gegevens over het stadsdeel Amsterdam Zuid Oost. Daar worden rekeningen gemiddeld na 51 dagen betaald, waarbij overschrijding van twee maanden of langer geen uitzondering is.
In Nijmegen wordt het snelst aan de betalingsverplichting voldaan. Gemiddeld staat daar een nota 42 dagen open. Een gegeven dat niet alleen in het 2e kwartaal van 2012 opgaat, maar ook het kwartaal daarvoor.
Rekeningen van bedrijven worden in heel Nederland in het 2e kwartaal van 2012 gemiddeld na 44,3 dagen betaald, dit is een verbetering van 1,0 procent ten opzichte van het 1e kwartaal.
Bij veel bedrijven is het niet nakomen van betaalverplichtingen structureel van aard. Graydon wijst op het belang van goede verhoudingen tussen bedrijven en het aandeel van duidelijke financiële afspraken daarin. Bij langdurige nonchalance worden relaties tussen bedrijven aangetast en ontstaat een sfeer waarin het steeds moeilijker zakendoen is.
Woordvoerder Saskia van den Boom, Graydon Nederland: ‘Veel bedrijven ondervinden financiële problemen omdat zij nooit of te laat betaald worden voor diensten die zij wel geleverd hebben. Ondernemers doen er dan ook verstandig aan om maatregelen te nemen om hun standaard betalingstermijnen voor debiteuren terug te dringen. Wij adviseren bedrijven vooraf informatie op te vragen over het betaalgedrag en financiële gezondheid van de zakenrelatie. Hiermee zien bedrijven of het aangaan van een kredietrelatie wel verantwoord is.’

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.