Ads Top

Ronald Zoutendijk directeur koepelorganisatie filantropie

Ronald Zoutendijk (56) is met ingang van 1 september 2012 de directeur van de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). De Stichting SBF is de belangenbehartiger van filantropische instellingen, te weten: fondsenwervende instellingen, vermogensfondsen en kerkgenootschappen. De SBF richt zich vooral op de rijksoverheid voor het uitwisselen van kennis en informatie en het afstemmen van beleid en bestedingen.
Ronald Zoutendijk, die een groot aantal maatschappelijke functies vervult en tot voor kort directeur was van het Sint Laurensfonds in Rotterdam, hecht veel waarde aan een nauwe samenwerking in de filantropische sector: "Nu de overheid terugtreedt op allerlei maatschappelijke terreinen, wint de filantropie enorm aan belang. Er zal immers een groter beroep op de sector gedaan worden. Bovendien raakt het werk van instellingen die zich bezighouden met filantropie het leven van iedere Nederlander vroeg of laat, bijvoorbeeld als hij of zij vrijwilliger, donateur, patiënt of op andere wijze begunstigde is.".
Het SBF-bestuur bestaat naast Steven van Eijck, onafhankelijk voorzitter, uit John Bakker (CIO), Rien van Gendt (FIN), Jan Jaap de Graeff (VFI) en Paula Wiegers (IF).

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.