Ads Top

Gedupeerden DSB in het gelijk gesteld

Gedupeerden van DSB Bank met een achtergestelde deposito zijn door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) in hoger beroep in het gelijk gesteld. De achtergestelde deposito’s vallen volgens het CBB onder het depositogarantiestelsel. Enkele honderden klanten van Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) kunnen hierdoor uitkering van hun spaargelden tot een maximaal bedrag van 100.000 euro tegemoet zien. In het geval van een en/of rekening gaat het om een bedrag van 200.000 euro.
De Nederlandsche Bank stelde zich eerder op het standpunt dat achtergestelde deposito’s niet onder het depositogarantiestelsel zouden vallen. De Rechtbank gaf DNB daarin eerder gelijk. Nu is uitgemaakt dat achtergestelde deposito’s wel onder het depositogarantiestelsel valt, dient DNB tot uitkering over te gaan aan deze rekeninghouders. DSB Bank heeft met circa 4.700 personen een achtergestelde deposito met een totale waarde van 112 miljoen euro afgesloten.
Het depositogarantiestelsel vergoedt tegoeden op betaal- en spaarrekeningen tot een maximum van 100.000 euro per persoon. Ingeval van een 'en/of-rekening' kunnen beide rekeninghouders voor een vergoeding uit hoofde van het depositogarantiestelsel in aanmerking komen. Tegoeden zullen eerst worden verrekend met eventuele schulden (hypotheek, lening) van rekeninghouders aan DSB Bank N.V..

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.