Ads Top

DSB gedupeerden krijgen compensatie, SSP stelt verzekeraars DSB aansprakelijk

DSB-gedupeerden met een koopsompolis krijgen binnenkort compensatie. De curatoren en de belangenclubs van DSB-gedupeerden zouden het bijna eens zijn geworden, meldt het Noordhollands Dagblad. Piet Koremans van Platform Aandelenlease zegt dat de onderhandelingen vrij voorspoedig verlopen.
De stichting Steunfonds Probleemhypotheken (SSP) heeft inmiddels een vijftal verzekeringsmaatschappijen aansprakelijk gesteld wegens hun betrokkenheid bij de benadeling van klanten van het failliete DSB Bank N.V.. De verzekeringsprodukten waren door hoge provisies en andere kosten onevenredig duur en de klant is niet goed geadviseerd over de wenselijkheid en de noodzaak van de leningen en verzekeringen. SSP houdt de betrokken verzekeringsmaatschappijen – DSB Leven, DSB Schade, SNS Reaal, Cardif en de Warranty Group – naast DSB Bank aansprakelijk voor de schade die de klanten van DSB Bank als gevolg van de verkeerde advisering hebben ondervonden. DSB Bank trad bij het verstrekken van deze kredieten en het afsluiten van deze polissen op als gevolmachtigd intermediair van de verzekeraar.
Volgens SSP handelden de verzekeraars verwijtbaar wegens de nalatigheid van hun intermediair, wegens het in de markt zetten van te dure produkten en omdat zij niet ingrepen toen hen duidelijk moest zijn dat DSB Bank onzorgvuldig handelde. Alternatieven zoals maandbetalende verzekeringen, of verzekeringen met betere voorwaarden, of het aanhouden van reeds bestaande verzekeringen, zijn niet belicht. Vaak is de verzekering afgesloten als koopsom, waarbij het bedrag door DSB Bank werd meegefinancierd. In veel gevallen zijn klanten overgekrediteerd doordat de in beleggingspolissen opgebouwde waarde ontoereikend is om het krediet in te lossen.
Het betreft enerzijds beleggingspolissen, bestemd om het niet aflossingsvrije deel van het krediet af te lossen, en anderzijds overlijdensrisicoverzekeringen en verzekeringen tegen het risico van inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
SSP doet een beroep op de betrokken verzekeraars om hun verantwoordelijkheid te nemen en de benadeelde klanten schadeloos te stellen door een schadevergoeding te betalen en/of in voorkomend geval de benadeelde klanten een zodanige aangepaste verzekering aan te bieden, dat hun schade daarmee wordt weggenomen. Die regeling zal bovenop de reeds bestaande collectieve schaderegelingen dienen te komen, die verzekeraars onder meer aanbieden in verband met de zgn. woekerpolisregelingen. Indien met de verzekeraars geen overeenstemming bereikt kan worden, dan zal SSP zich vrij achten een massaschadeprocedure aanhangig te maken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.