Ads Top

'Ondersteuning van de economie leidt tot fors grotere balans centrale bank'

Als reactie op de coronacrisis heeft het Eurosysteem (de ECB en de nationale centrale banken in het eurogebied) zijn monetaire operaties vergroot om de financiering van de economie zoveel mogelijk te faciliteren. Zo is de kredietverlening aan banken verruimd door middel van herfinancieringsoperaties.

De belangrijkste daarvan zijn zogenoemde Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO’s), waaraan banken voor 1.570 miljard euro deelnemen. Via TLTRO’s kunnen banken zich bij het Eurosysteem tijdelijk tegen extra gunstige condities financieren, op voorwaarde dat zij hun kredietverlening aan bedrijven en huishoudens op peil houden.

Het Eurosysteem heeft ook de eisen die worden gesteld aan het onderpand dat banken inbrengen bij kredietverlening door het Eurosysteem tijdelijk versoepeld. Banken worden daardoor beter in staat gesteld om mee te doen aan de verruimde herfinancieringsoperaties.

De maatregelen van het Eurosysteem en andere centrale banken hebben eraan bijgedragen dat de financiële markten zijn gestabiliseerd, constateert DNB. De stress op de obligatiemarkt en segmenten van de geldmarkt is in belangrijke mate verdwenen en rentevoeten zijn weer gedaald in de richting van niveaus van vóór de crisis. Daarnaast maken de verruimde kredietfaciliteiten voor banken het makkelijker om hun kredietverlening aan bedrijven in stand te houden. Zo is in het eurogebied de afgelopen maanden van dit jaar een recordhoeveelheid aan krediet verstrekt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.