Ads Top

'Nederlandse banken lopen wereldwijd voorop als het gaat om het respecteren van mensenrechten'

Nederlandse banken lopen wereldwijd voorop als het gaat om het respecteren van mensenrechten en het naleven van de OESO-richtlijnen en de United Nations Guiding Principles (UNGP’s).

Dat blijkt uit het eindrapport over het IMVO-convenant mensenrechten waarin banken, overheid, vakbonden en NGO’s hebben samengewerkt om schendingen van mensenrechten te voorkomen.

De transparantie van de bedrijfsvoering van banken is door het IMVO-convenant toegenomen. Zo publiceren veel banken uitgebreide mensenrechtenrapporten, zijn ze transparant over hun beleid rond kredietverlening en geven ze inzicht in krediet- en beleggingsportefeuilles. Hoewel banken zich realiseren dat het werk moet worden voortgezet en uitvoering van de OESO richtlijnen een continue inspanning vergt, zijn ze trots op de bereikte resultaten.

Ook na het IMVO-convenant mensenrechten blijven banken zich actief inzetten om mensenrechtenschendingen te voorkomen en te adresseren. Banken zullen samen met klanten en stakeholders gaan werken aan projecten met structurele impact. Waar het IMVO-convenant beperkt was tot mensenrechten zal in het vervolg ruimte zijn voor initiatieven op alle thema’s uit de OESO richtlijnen, zoals klimaat, milieu en biodiversiteit. Later dit jaar zal de Nederlandse Vereniging van Banken een nieuwe IMVO-aanpak publiceren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.