Ads Top

Stichting Transparantie Vastgoedfondsen opgeheven

De Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV) heeft zichzelf per vandaag opgeheven. In de loop van 2012 waren haar activiteiten reeds afgebouwd, maar nu is zij ook als rechtspersoon geliquideerd. De STV werd opgericht in 2006, als initiatief van vijf vastgoedfonds aanbieders (Annexum, Hanzevast, IBUS, Vastgoed Syndicering Nederland en Westplan), met een onafhankelijk bestuur, om een professionele invulling te geven aan zelfregulering in de vastgoedfondsenbranche. Zij was vooral actief als toetser van prospectussen van vastgoedfonds aanbiedingen voor particuliere beleggers. Door de STV werden eisen aan prospectussen gesteld welke tenminste gelijk waren aan door de AFM gestelde (wettelijke) eisen, en op een aantal punten zelfs verder gingen. Deze verdergaande eisen kwamen vooral voort uit ervaringen met vastgoedfondsen die in de afgelopen jaren in zwaar weer terecht waren gekomen.
De reden voor de opheffing was dat de STV door toegenomen wet- en regelgeving is ingehaald (m.n. door de verhoging van Euro 50.000 naar Euro 100.000 toetsingsgrens) en op afzienbare termijn nog verder zal worden ingehaald (m.n. door de komst van de AIFM Richtlijn, medio 2013). Deze AIFM Richtlijn zal het aantal aanbieders en beheerders van vastgoedfondsen naar verwachting doen krimpen. Veel van de ruimte voor zelfregulering is derhalve door de wetgever ingenomen. Daarnaast is de markt voor vastgoedfondsen momenteel slecht en dat zal in de komende 1-3 jaren niet veel beter worden. De verwachting van de STV was dat voor aanbiedingen van meer dan Euro 100.000 per participatie zij weinig of geen prospectussen zal hoeven toetsen. De activiteiten van de STV in 2012 hebben aangetoond dat deze verwachting de juiste was.
Uit overleg met de AFM en het Ministerie van Financiën is gebleken dat men voor zelfregulering binnen de vastgoedbeleggingsbranche weinig ruimte meer ziet. De inrichting van de STV als feitelijke uitvoerder van een aantal wettelijke taken van de AFM bleek niet mogelijk.
Sinds haar oprichting heeft de STV in totaal 29 contribuanten (aanbieders van vastgoedfondsen voor particuliere beleggers) gehad, waarvan 12 in de afgelopen jaren weer zijn vertrokken, soms omdat de contribuant dat zelf wenste of zelf ophield te bestaan, maar ook omdat de STV moest overgaan tot royement. Tevens heeft de STV in de afgelopen zes jaren 4 kandidaat contribuanten gehad, aan wie zij op grond van een toetsing van een kwalitatief ontoereikend prospectus niet de status van contribuant heeft willen verlenen. Enkele van deze voor de STV problematische fondsaanbieders zijn enkele jaren nadat de STV deze heeft geroyeerd of toelating heeft geweigerd, in aanvaring gekomen met DNB of AFM wegens onregelmatigheden.
Sinds 2007 tot op heden heeft de STV 77 toetsingen van prospectussen uitgevoerd. Het merendeel van deze toetsingen betrof prospectussen welke niet onder een (wettelijke) AFM toetsingsplicht vielen, met name als gevolg van een minimale participatiegrootte van Euro 50.000 of meer, of omdat het vastgoedfonds onder Euro 2,5 miljoen totale beleggersinleg bleef.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.