Ads Top

Banken willen dialoog met samenleving

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft gereageerd op het rapport Monitoring Commissie Code Banken. Men is blij met de conclusie dat de Code Banken in grote mate wordt nageleefd. De NVB realiseert zich, net als de Monitoring Commissie, dat de voortgang die banken de afgelopen jaren hebben geboekt bij het implementeren van de Code nog onvoldoende bekend is bij het publiek. De NVB realiseert zich ook dat verdere stappen nodig zijn om het vertrouwen in de bankensector te herstellen. Naast bestaande initiatieven zal de bankensector met een groot aantal maatschappelijke partijen gesprekken voeren over de vooruitgang die de sector heeft geboekt en vooral over de uitdagingen die voorliggen. Hierbij wordt nadrukkelijk ook aandacht besteed aan de rol en toekomst van de code, mede in het licht van de door de Commissie gesignaleerde toegenomen wet- en regelgeving.
De commissie ziet op de belangrijkste onderdelen van de Code Banken over de hele linie vooruitgang ten opzichte van haar eerdere rapportage. Op het terrein van de klant is veel vooruitgang geboekt, maar het doel is nog niet bereikt. Medewerkers van banken zijn goed doordrongen van het belang van risicomanagement en onder de onderzochte banken bestaat consensus dat bij een beter risicomanagement en lagere risico's met minder rendement genoegen genomen moet worden. De meerderheid van de medewerkers is bekend met de moreel-ethische verklaring die is uitgewerkt in principes voor hun handelen. De bankensector houdt zich wat betreft beloningen goed aan de code, aldus de commissie. Niet-financiële criteria maken in bijna alle gevallen deel uit van de individuele beoordeling. Dit zijn belangrijke stappen richting herstel van vertrouwen en een stabielere bankensector. De gezamenlijke banken voelen zich verantwoordelijk om verder te werken aan dit herstel en hopen dat de dialoog met maatschappelijke partijen daar verder aan kan bijdragen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.