Ads Top

KPMG: "Staat moet dividendbelasting terugbetalen aan beleggingsfondsen"

De Nederlandse staat moet de dividendbelasting die geheven is op Nederlandse beleggingsaandelen van buitenlandse beleggingsfondsen terugbetalen. Dat volgt uit een uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch naar aanleiding van een door KPMG Meijburg & Co aangespannen procedure.
Aanleiding voor de uitspraak van het Gerechtshof vormt de dividendbelasting die een Fins beleggingsfonds in rekening is gebracht. Het fonds had in een zeker jaar verscheidene dividenden ontvangen op Nederlandse beleggingsaandelen.

Op deze dividenden werd Nederlandse dividendbelasting ingehouden en door de dividenduitkerende vennootschappen afgedragen aan de Belastingdienst. Het Finse beleggingsfonds kreeg de betaalde dividendbelasting niet terug, omdat de Nederlandse wet niet voorzag in een dergelijke teruggaaf.

Het Gerechtshof heeft echter geoordeeld dat de Nederlandse dividendbelasting volledig moet worden terugbetaald aan het Finse beleggingsfonds. Het hof heeft geoordeeld dat de Nederlandse wet in strijd is met het Europese recht en meer specifiek met het vrije kapitaalverkeer.
“De uitspaak heeft mogelijk ingrijpende gevolgen voor de heffing van dividendbelasting op Nederlandse beleggingsaandelen die in handen zijn van buitenlandse beleggingsfondsen”, zegt Niels van der Wal van KPMG Meijburg & Co.

Van der Wal: “Als deze uitspraak in stand blijft, dan zullen ook beleggingsfondsen uit andere landen binnen de Europese Unie en waarschijnlijk zelfs ook in landen van buiten de Europese Unie voor een (extra) teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting in aanmerking komen.

De verwachting bestaat dat er nu vele nieuwe claims zullen worden ingediende bij de Belastingdienst. Hierbij speelt mee dat er ook al enkele duizenden soortgelijke claims van buitenlandse beleggingsfondsen liggen bij de Nederlandse Belastingdienst. Naar verwachting gaat het hierbij om een bedrag van meer dan 1 miljard euro.”
De Rechtbank Breda had het Finse beleggingsfonds nog in het ongelijk gesteld, maar in hoger beroep is nu gebleken dat het Gerechtshof Den Bosch dat onterecht vindt. Van der Wal: “De uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch is overigens in lijn met de Europese trend waarin buitenlanders dezelfde voordelen toekomen als vergelijkbare binnenlanders (non-discriminatie).

Naast uitspraken van het Europese Hof van Justitie zijn er inmiddels ook in diverse andere Europese landen soortgelijke uitspraken door belastingrechters gedaan.”
Volgens Van der Wal slaat de uitspraak van het Gerechtshof vermoedelijk zo’n gat in de opbrengst van de dividendbelasting, dat afschaffing in de lijn der verwachting ligt. Van der Wal: “Zo ver is het echter nog niet.

Vermoedelijk zal het Ministerie van Financiën dit niet laten gebeuren zonder tot in de laatste instantie door te procederen. Dit zal de komende weken moeten blijken. Als het Ministerie van Financiën inderdaad in cassatie gaat, zal de Hoge Raad het laatste woord krijgen, eventueel na een omweg via de Europese rechter.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.