Ads Top

Economen presenteren zesstappenplan voor duurzame woningmarkt

Een groep van 22 vooraanstaande economen, onder wie UvA-hoogleraren Roel Beetsma, Arnoud Boot, Johan Conijn en Sweder van Wijnbergen, onderschrijft in een concreet stappenplan de noodzaak voor hervorming van de woningmarkt, de hypotheekfinanciering en het fiscale stelsel. Door een geïntegreerde aanpak en geleidelijke hervorming wordt een duurzame financiering van de woningmarkt verenigd met waardebehoud en betaalbaarheid en wordt de consument beter beschermd.
Het huidige systeem van woningfinanciering leidt tot overmatige hypotheekschuld voor individuele huishoudens. Ondertussen denkt ruim 80% van de bevolking dat de hypotheekrentaftrek wordt verlaagd. Hierdoor zit de woningmarkt op slot.
De belangrijkste maatregel die de economen voorstellen is een geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Aanvullende maatregelen als het afschaffen van de overdrachtsbelasting, het stellen van een maximum van 100% of zelfs 90% aan de toegestane hypotheekschuld voor kopers en nieuwe transparante financieringsvormen die de rentekosten en risico’s van hypotheken verlagen, moeten duidelijkheid en betaalbaarheid bieden voor starters. Verder moet de huurmarkt beter gaan functioneren door de huren geleidelijk op te trekken naar marktconform niveau. De hervormingen zijn zoveel mogelijk inkomensneutraal en geven Nederlanders zekerheid over de toekomst van de woningmarkt.
Een geleidelijk overgangsproces waarbij de overheid de consument zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft is een belangrijke randvoorwaarde om verdere instorting van de woningmarkt te voorkomen.
De aanpak van de economen sluit aan bij verschillende voorstellen om de fiscale faciliteiten aan te passen, de financiering van hypotheken te verbeteren, en de woningmarkt te hervormen. De huidige onzekerheid over de woningmarkt heeft een negatief effect op het consumentenvertrouwen. Met dit concrete stappenplan hopen de economen een stip op de horizon te zetten en een handvat te bieden aan de politiek.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.