Ads Top

Banken en overheid brengen erfgenamen in gevaar

De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) heeft haar zorgen geuit over het nieuwe beleid van banken met betrekking tot het vrijgeven van banktegoeden van een overleden persoon. Banken brengen argeloze erfgenamen onnodig in de problemen en ontlopen hun verantwoordelijkheid.
De banken en de overheid wekten vorig jaar via de media de indruk dat banktegoeden van een overleden persoon pas mogen worden vrijgegeven als de erfgenamen beschikten over een notariële verklaring van erfrecht. Op grond van een afspraak tussen oud-minister Donner en de banken zullen banken voortaan geen verklaring van erfrecht meer verlangen als het banktegoed minder dan EUR 100.000,- bedraagt. EPN voorzitter Aniel Autar: "Zowel het ministerie als de banken brachten dit 'goede nieuws' naar buiten, maar 'verzuimden' daarbij te vermelden dat de bank de erfgenamen een verklaring laat tekenen die er op neerkomt dat 1) de erfgenamen niet door de bank zijn voorgelicht, 2) de erfgenamen de bank op geen enkele manier aansprakelijk zullen stellen voor eventuele schade en 3) de erfgenamen de bank moeten vrijwaren voor alle schade die de bank lijdt door het uitkeren van het banktegoed."
Of de burger hier blij mee moet zijn is nog maar de vraag. Voordat een notaris een verklaring van erfrecht afgeeft, licht hij de erfgenamen goed voor. Het gevaar bestaat namelijk dat een erfgenaam de schulden van de overledene uit eigen zak moet voldoen als hij de nalatenschap zuiver aanvaardt. Het opnemen van een banktegoed houdt een zuivere aanvaarding in.
Autar: "Als iemand ("Henk") overlijdt, kunnen er na zijn overlijden schuldeisers opduiken waarvan zijn echtgenote ("Ingrid") zich niet bewust was. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat het vorige huwelijk van Henk is geëindigd door het overlijden van zijn vrouw. De kinderen uit het vorige huwelijk van Henk, hebben waarschijnlijk een (rentedragende) vordering op Henk. Als Ingrid het banktegoed opneemt, wordt zij aansprakelijk voor de betaling van die schulden. Maar denk ook aan de thuiszorg en het CAK, soms versturen zij de afrekening een jaar na het overlijden."
Kamervragen
De EPN heeft via PvdA parlementariër Jeroen Recourt de regering om opheldering verzocht. Autar: "Het gaat de EPN er niet om dat erfgenamen altijd een verklaring van erfrecht moeten laten opstellen. De EPN wil dat de overheid de banken ertoe dwingt hun zorgplicht jegens de burger serieus te nemen. Geen enkele erfgenaam zit toch op een erfrechtcrisis te wachten? Het verliezen van een geliefde is al erg genoeg!"

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.