Ads Top

'Banken moeten meer doen om landjepik aan te pakken '

Aegon, ING, Rabobank en Friesland Bank doen te weinig om landjepik tegen te gaan. Zo is in de afgelopen 10 jaar ruim 200 miljoen hectare land in andere handen overgegaan. Dit is een gebied 48 keer zo groot als Nederland. Wereldwijd investeren banken de laatste jaren steeds meer in bedrijven die vruchtbare grond in ontwikkelingslanden kopen of pachten. Hierdoor groeit het probleem van landjepik waarbij regelmatig de lokale bevolking onrechtmatig van haar land verdreven wordt.
Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib: " De strijd om vruchtbaar land in ontwikkelingslanden wordt steeds harder en het aantal gevallen van landjepik stijgt jammer genoeg ook. Door landjepik worden duizenden mensen van hun land verjaagd en beroofd van hun voornaamste bron van inkomsten. Banken en vermogensbeheerders moeten iedere medeverantwoordelijkheid hiervoor uitbannen. Herhaaldelijk hebben wij Aegon, ING, Rabobank en Friesland Bank gevraagd om beleid hierop in te voeren of aan te scherpen maar tot nu toe zonder resultaat. Daarom starten wij deze publiekscampagne en roepen wij deze bankgroepen op hier werk van te maken, beleid tegen landjepik in te voeren of aan te scherpen maar vooral om het ook toe te passen."
Uit recent onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer blijkt dat de meeste Nederlandse banken en vermogensbeheerders te weinig doen om landjepik te voorkomen. De meeste bankgroepen hebben wel beleid op mensenrechten maar regels om landjepik te voorkomen, zoals instemmingsrecht van de lokale bevolking of transparantie over landcontracten, ontbreken. ASN is de enige bank die nu wel goed landjepik-beleid heeft en dit ook toepast. Delta Lloyd voerde onlangs nieuw beleid hierop in en SNS Reaal en ABN Amro gaan dit jaar hun beleid aanscherpen. Aegon Groep, ING Groep, Rabobank Groep en Friesland Bank (dochterbedrijf Optimix) investeren wel in bedrijven die land verwerven, maar hebben nog geen toezeggingen gedaan om goed beleid in te voeren dat landjepik tegengaat.
''Het kopen of pachten van landbouwgrond in ontwikkelingslanden lijkt vooral ingegeven door het verlangen voedsel of biobrandstoffen te produceren voor de wereldmarkt. Doordat de mondiale vraag naar voedsel stijgt, klimaatverandering doorzet, water schaarser wordt, en gewassen voor biobrandstoffen concurreren met de voedselproductie wordt de race om vruchtbaar land heviger. Dit gaat ten koste van de armsten in de wereld, zij betalen hiervoor de rekening door het verlies van land en hun bestaansmiddelen'', aldus Karimi.
De Oxfam Novib publiekscampagne voor een beter beleid tegen landjepik van banken start donderdag 29 maart online op facebook.com/oxfamnovib, www.oxfamnovib.nl en op twitter via hashtag landjepik.
Hier kunnen klanten van banken/vermogensbeheerders op verschillende manieren bankgroepen oproepen om landjepik effectiever aan te pakken. Deze campagne is onderdeel van de wereldwijde Oxfam voedselcampagne GROW, gericht op een betere en eerlijker toekomst waarin iedereen genoeg te eten heeft.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.