Ads Top

Nederlanders bezuinigen nu meer

Het kabinet in Nederland valt na een onopgeloste discussie omtrent het begrotingstekort dat niet voldoet aan de Europese normen. Intussen wordt de economie er de komende jaren niet veel beter op door een oplopende werkloosheid en een lagere (gezins-)consumptie, aldus het Centraal Planbureau. Deze aanname wordt bevestigd door recent onderzoek van marktonderzoeksbureau Markteffect, dat uitwijst dat Nederland de hand op de knip houdt.
Volgens onderzoek, gehouden onder meer dan 1.000 Nederlanders vanaf 18 jaar, blijkt dat 63% van de Nederlanders nu meer bezuinigt dan vijf jaar geleden. Opvallend is dat zij aangeven vooral te bezuinigen op uit eten gaan, vermaak en elektronica. Met betrekking tot de dagelijkse boodschappen en benzine wordt er door de meerderheid niet minder geld uitgegeven.
Opvallend hierin is dat meer Nederlanders bezuinigen naarmate ze ouder worden. Onder de 18-25 jarigen bezuinigt slechts 48% meer dan 5 jaar geleden, terwijl dit onder 25-40 jarigen 65% is en onder
41-55 jarigen 73%. Van de 55-plussers geeft maar liefst 76% aan nu meer aan bezuinigingen te doen dan 5 jaar geleden.
Omtrent opleidingsniveau zijn er eveneens verschillen aanwezig. Zo geeft 72% van de lager opgeleiden (basisschool/lbo/vmbo) aan te bezuinigen, ten opzichte van 58% van de hoger opgeleiden (hbo/universiteit).
De groep Nederlanders die het meest bezuinigt, zijn alleenstaanden met kinderen. Maar liefst 82% van hen geeft aan nu meer te bezuinigen dan 5 jaar geleden. Van de alleenstaanden zonder kinderen bezuinigt iets meer dan de helft (56%). De groep die het minst de hand op de knip houdt zijn Nederlanders die inwonend zijn bij ouders/familie. Ook het verschil tussen studenten, werkende mensen en werklozen is groot. Zo blijkt 46% van de studenten momenteel te bezuinigen, ten opzichte van 81% van de werklozen in ons land. Twee derde van de werknemers in Nederland geeft aan minder geld uit te geven.
Tenslotte zitten de grootste verschillen in bezuinigingen tussen mannen en vrouwen in de categorieën kleding/schoenen en vakanties. Zo geeft 63% van de vrouwen aan momenteel te bezuinigen op kleding en schoenen, ten opzichte van 46% van de mannen. Met betrekking tot vakanties wordt door een meerderheid van de vrouwen (60%) aangegeven hierop te bezuinigen, terwijl slechts 45% van de mannen hieraan minder geld uitgeeft.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.