Ads Top

Kredietpaspoort moet MKB helpen

De komende twee jaar gaan zestien innovatieve MKB-ondernemers in nauwe samenspraak met banken, nieuwe toetreders tot de financieringsmarkt, kennisinstellingen en softwareleveranciers aan de slag met de ontwikkelen van een Kredietpaspoort. AgentschapNL heeft hier onlangs een subsidie voor toegekend in het kader van een zogenaamde InnovatiePrestatieContract. (IPC). Penvoerder is Stichting Zelforganisatie.
“Veel ondernemers in het MKB hebben moeite met het vinden en krijgen van de juiste financiering.  Het aantal financieringsoplossingen neemt toe en als de ondernemer iedere keer weer opnieuw zijn plannen en resultaten moet toelichten dan wordt dit een kostbare aangelegenheid voor ondernemer en financieringsinstelling.” Aldus Jan Wietsma mede-eigenaar van de MKB-kredietcoach en geestelijk vader van het Kredietpaspoort.  Korstiaan Zandvliet van Symbid vult aan. “Wij zien dat crowdfunding steeds belangrijker wordt bij  ondernemersfinanciering, uiteindelijk denken wij ook dat crowdfunding een volwaardig alternatief wordt voor bancaire financiering, tegelijkertijd merken wij op dat ondernemers slecht in staat zijn om hun  ondernemers trackrecord geobjectiveerd in kaart te brengen. ” Beiden kwamen in gesprek met Iris Meerts van Stichting Zelforganisatie die vervolgens voor een koppeling zorgde. “Wij merken op dat ondernemers nog weinig aan zelforganisatie doen als het om kredietverstrekking gaat, crowdfunding is daar een eerste stap toe, maar ook bij reguliere bancaire kredieten kunnen ondernemers veel meer doen aan het zelf organiseren en onderhouden van hun krediet. Het Kredietpaspoort is daarvoor een mooi initiatief dat wij meteen omarmden toen we de plannen hadden gelezen.” Wietsma en Zandvliet willen samen met ondernemers uit diverse branches en steun van banken, overheids- en kennisinstellingen het Kredietpaspoort ontwikkelen. Daarop vroeg Stichting Zelforganisatie namens de ondernemers innovatiesubsidie aan bij AgentschapNL. “Dat heeft heel wat zaterdagen, avonden en nachten gekost, maar wij en de 14 mede-ondernemers zijn erg blij dat we de subsidie hebben gekregen” betogen Wietsma en Zandvliet.
Het Kredietpaspoort geeft aan hoe het met het ondernemerschap en de kredietwaardigheid van de MKB-ondernemer gesteld staat. Door nieuwe wetenschappelijke en in de praktijk gevalideerde inzichten valt er steeds meer te zeggen over de kwaliteit van het ondernemerschap. Daarnaast zorgen ontwikkelingen op het terrein van Standard Business Reporting (SBR) ervoor dat er continue inzicht is in de kredietwaardigheid van de ondernemer. Het gebruik van Social Media zorgt ervoor dat ook steeds meer inzicht gegeven wordt in de kwaliteit van het product of dienst dat een ondernemer levert. De komende maanden zullen de criteria en wegingsfactoren voor het Kredietpaspoort gedefinieerd worden. Daarna zal de opdracht gegeven gaan worden om het Kredietpaspoort daadwerkelijk te bouwen. Waarna eind 2013 begin 2014 daadwerkelijk kan worden begonnen met de uitgifte van het Kredietpaspoort. “In welke rechtsvorm we dat gaan doen en tegen welke voorwaarden is nu nog onderwerp van studie. Maar dat het Kredietpaspoort een innovatieve bijdrage levert aan het vlottrekken van de financieringsmarkt voor MKB-ondernemers daarvan zijn we overtuigd.” Zo besluiten Meerts, Wietsma en Zandvliet eenstemmig.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.