Ads Top

Besluit annuïteitenhypotheek pakt slecht uit voor Nederlander

Het besluit is er door, vanaf 2013 is er nog maar één hypotheek: de annuïteitenhypotheek. Maar waarom, dat is een groot raadsel, stel adviseur Academica. De hypotheekvorm is absoluut niet in het belang van de Nederlander. Sterker nog: het zorgt ervoor dat de Nederlander onnodig fiscaal voordeel mis gaat lopen in vergelijking met de nu gangbare bankspaarhypotheek. Alleen banken profiteren van deze maatregel. De Nederlandse belastingbetaler zeker niet. Financieel adviescentrum Academica zet hieronder klip en klaar uiteen waarom het verplicht stellen van de annuïteitenhypotheek een absoluut verkeerde keus is.
We vergelijken de annuïteitenhypotheek met de meest populaire hypotheek van dit moment: de bankspaarhypotheek. De twee hypotheken hebben een enorme gelijkenis. Het bedrag dat jaarlijks door de consument moet worden opgehoest is bruto in beide gevallen exact gelijk. Waar bij de annuïteitenhypotheek een bedrag wordt afgelost, spaart de Nederlander bij de bankspaarhypotheek ditzelfde bedrag op een spaarrekening. De klant die kiest voor een bankspaarhypotheek lost daarmee indirect net zo veel af op zijn hypotheek als diezelfde klant met een annuïteitenhypotheek. Het enige échte verschil is de fiscale behandeling. De annuïteitenhypotheek is netto veel duurder dan de bankspaarhypotheek.
Juist een verkeerde fiscale behandeling van de annuïteitenhypotheek kost de klant op termijn enorm veel geld. Zelfs al wordt de hypotheekrenteaftrek alsnog beperkt. Het bedrag dat jaarlijks moet worden opgehoest voor de annuïteit (ofwel: de combinatie van rente en aflossing) is gelijk aan het bedrag aan hypotheekrente en spaarinleg bij een bankspaarhypotheek. In het rekenvoorbeeld (bijlage) gaan we uit van een modale hypotheek van 230.000,- euro tegen een gangbare rente van 4,6%.
Bij de annuïteitenhypotheek wordt er elk jaar minder minder rente en elk jaar meer aflossing betaald. Er wordt dus jaarlijks minder rente terugontvangen van de belastingdienst. Omdat bij de bankspaarhypotheek de gehele schuld in stand blijft, blijft de belastingteruggave altijd even hoog. In het rekenvoorbeeld is het voordeel bij een bankspaarhypotheek maar liefst 41.580,- euro.
Als het geld dat de Nederlander extra terugkrijgt van de belastingdienst bij een bankspaarhypotheek weer op een spaarrekening worden gezet, tegen bijvoorbeeld een rente van 3%, dan loopt het voordeel van de bankspaarhypotheek op van 41.580,- euro naar 100.927,- euro.
Er is een massahype ontstaan in het voordeel van de annuïteitenhypotheek. De banken hebben hierbij duidelijk voor eigen parochie gepraat maar bij de politiek is het volstrekt onduidelijk waarom er een voorkeur is voor de annuïteitenhypotheek. Het is een verkeerde keus voor de portemonnee van de Nederlander en een verkeerde keus voor de woningmarkt, die blijvend of verder zal stagneren.
De politiek moet beseffen wat de consequenties zijn van deze keuze. Een hypotheekvorm adviseren die duidelijk niet in het belang is van de klant, is een verkeerd advies. Zelfs al zou de hypotheekrenteaftrek op termijn toch worden beperkt, dan blijft de annuïteitenhypotheek nadelig ten opzichte van de bankspaarhypotheek. Financieel adviescentrum Academica blijft erop toezien dat adviezen altijd in het belang zijn van de klant en wil met dit schrijven aan de politiek een stevig onderbouwd statement tegen de annuïteitenhypotheek geven.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.