Ads Top

KPMG: 'Hedgefunds renderen fors beter dan traditionele beleggingsproducten'

Hedgefunds leveren aanzienlijk meer rendement op dan traditionele beleggingsproducten, zoals gewone aandelen, obligaties en grondstoffen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG.
KPMG vergeleek de opbrengsten tussen de genoemde producten gedurende de afgelopen zeventien jaar. Daaruit blijkt dat hedgefunds na aftrek van alle kosten jaarlijks wereldwijd gemiddeld 9,07% rendement opleveren, vergeleken met 7,18% voor gewone aandelen, 6,25% voor obligaties en 7,27 voor grondstoffen.
Het rendement op hedgefunds kwam bovendien tot stand met een aanzienlijk lagere risico volatiliteit uitgedrukt in VaR (Value-at-Risk) dan zowel aandelen of grondstoffen. De volatiliteit en Value-at-Risk van hedgefunds was vergelijkbaar met die van obligaties, een belegging die in het algemeen als het minst risicovol en volatiel wordt beschouwd. Uit het onderzoek van KPMG blijkt bovendien dat portefeuilles met hedgefunds in de afgelopen zeventien jaar beter presteerden dan portefeuilles met de meer traditionele beleggingsproducten, bestaande uit 60% aandelen en 40% obligaties.
"Het onderzoek bewijst overduidelijk dat hedgefunds meer rendement opleveren dan aandelen, obligaties en termijncontracten en dat ze bovendien minder volatiel en risicovol zijn dan aandelen", zegt Jeroen van Nek, partner bij KPMG en segmentleider Investment Management. Van Nek: "Het uitstekende rendement van hedgefunds betekent dat zij een belangrijke rol spelen in het asset liability management van bedrijven. Daarmee worden de financiële risico's van de beleggingen tegen elkaar afgezet en zo goed mogelijk gespreid.
Gezien het feit dat de prestaties van hedgefunds in tegenstelling tot die van obligaties en aandelen vaak anti-cyclisch zijn, zijn ze uitermate geschikt voor risicospreiding, zeker in tijden waarin het economisch wat minder gaat. Gezien hun speculatieve karakter en relatief hoge management fees worden hedgefunds vaak gezien als de duistere krachten achter financiële rampen, zoals de kredietcrisis. Dat blijkt echter ten onrechte, aangezien correlaties tussen hedgefunds en traditionele vermogenscategorieën tijdens recessies nauwelijks toenemen. Dit duidt erop dat ze geen bedreiging vormen voor de stabiliteit van het financiële stelsel."
Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat het grootste deel van het rendement van hedgefunds ten goede komt aan de belegger. Van Nek: "Om te kijken in hoeverre fondsmanagers en beleggers de winsten uit hedgefunds delen, hebben wij de bruto opbrensten geschat en zijn wij ervan uitgegaan dat bij hedgefunds een gemiddeld tarief van 1,75% aan management fee in rekening wordt gebracht en nog eens 17,5% aan performance fee. In totaal behaalt een hedgefund een gemiddeld rendement van 12,61%. Daarvan is 9,07% het deel van de belegger, terwijl de fondsmanager 3,54% krijgt. Dat betekent dat van de behaalde rendementen over de afgelopen zeventien jaar 72% ten goede te zijn is gekomen aan de beleggers en 28% aan de fondsmanagers."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.