Ads Top

Wetswijzigingen voor governance DNB

Minister De Jager kondigt in een brief aan de Tweede Kamer enkele wetwijzigingen aan die de governance en cultuur bij De Nederlandsche Bank (DNB) moeten versterken. Minister De Jager wil dat de zittingstermijn van directieleden niet automatisch wordt verlengd en dat verlenging slechts één keer kan plaatsvinden.  Verder wil minister De Jager onder meer dat het takenpakket, de slagvaardigheid en de deskundigheid van de De Raad van Commissarissen (RvC) wordt verbreed. Minister De Jager schrijft dit ter begeleiding van het plan van aanpak van DNB dat ook naar de Tweede Kamer is verzonden. Naar aanleiding van het rapport van de commissie Scheltema hebben minister De Jager en DNB kritisch gekeken naar het functioneren van het toezicht. Minister De Jager is tevreden dat DNB voortvarend een ambitieus plan van aanpak heeft opgesteld dat nu zo snel mogelijk zal worden uitgevoerd. Het toezicht moet indringender, kritischer en vooral vasthoudender. Om dit te bereiken pakt DNB knelpunten aan op alle niveaus in de organisatie. De wijze waarop DNB te werk is gegaan omschrijft De Jager als proactief, doortastend en afrekenbaar. Daarmee kan het plan van aanpak leiden tot de gewenste verbeteringen in het toezicht.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.