Ads Top

Inkoop goud stijgt in één jaar met 54 procent door stijgende goudprijs

De goudprijs, die in het tweede kwartaal van 2024 een hoogtepunt bereikte, heeft tot gevolg dat de inkoop van goud in Nederland explosief is gestegen. De goudprijs bedraagt nu 70.000 euro per kilo: een stijging van ruim 20 procent ten opzichte van de goudkoers in dezelfde periode in 2023.

Uit cijfers van Goudwisselkantoor blijkt dat het aantal transacties van goud, bijvoorbeeld door het inwisselen van sieraden, met 54 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Vooral in april was sprake van een opvallende piek (+73 procent), doordat de goudprijs in deze maand sterk groeide. De verkoop van goud, bijvoorbeeld als belegging, zit eveneens in de lift. Ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar is de verkoop hiervan met 4 procent toegenomen. De hogere goudprijs wordt mede veroorzaakt doordat veel landen goud inkopen om hun reserves te vergroten. Vooral de grote vraag naar goud van de Chinese centrale bank heeft een sterke opwaartse druk op de goudprijs tot gevolg gehad.

Goudwisselkantoor ziet over de gehele linie dat de inkoop van goud en andere edelmetalen nog altijd sterk groeit. Zo nam het aantal inkooptransacties van alle edelmetalen met 51 procent toe - met ook hier een piek in april (+66 procent) - terwijl de totale waarde van de inkoop van goud én andere edelmetalen, zoals sieraden, goudbaren en munten, mede door de hogere goudprijs met 107 procent is gestegen. Het aantal inkooptransacties bij Goudwisselkantoor van zilver steeg ook aanzienlijk (+49 procent), met een sterke toename van het aantal ingenomen zilveren munten en baren (+45 procent) en zilveren sieraden (+52 procent). De totale waarde van de inkoop van zilver steeg daardoor in één jaar met maar liefst 115 procent. Het aantal transacties van de verkoop van goud en andere edelmetalen is met 5 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

De ontwikkelingen op de goudmarkt worden vooral verklaard door de enorm gestegen goudprijs, die in het tweede kwartaal van 2024 20 procent hoger lag dan in dezelfde periode in 2023. Hoewel de hoogte van de goudprijs de afgelopen tijd iets is gestabiliseerd, is de vraag naar goud volgens Goudwisselkantoor nog altijd onverminderd groot. 'Terwijl de Europese Centrale Bank de rente heeft verlaagd, ziet het er naar uit dat de Fed - de Amerikaanse centrale  bank - dit op een later moment zal doen; de eerste renteverlaging wordt nu pas in september verwacht. De Fed is vooralsnog terughoudend met het versoepelen van het monetaire beleid, omdat de inflatie in de VS begin dit jaar hardnekkig bleek. Dat verklaart mede waarom de sterke stijging van de goudprijs in het afgelopen kwartaal enigszins aan kracht heeft verloren. Toch hebben we afgelopen jaren geconstateerd dat de goudprijs in de zomermaanden een nieuwe impuls ervaart. Ook dit jaar sluiten we deze mogelijkheid niet uit', vertelt Johan de Ruiter, directeur van Goudwisselkantoor.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.