Ads Top

Vereniging Noord Nederland in gesprek met TVM verzekeringen

De in Heerenveen gevestigde onderlinge verzekeraar van nationale en internationale binnenvaartschepen, pleziervaartuigen en woonschepen, de Vereniging Noord Nederland, is in gesprek met TVM verzekeringen over een samenwerking. Bij een eventueel samengaan zal Noord Nederland onder de naam "Noord Nederland Schepenverzekering" als zelfstandig merk vanuit Heerenveen blijven opereren met haar eigen directie en medewerkers.
Noord Nederland werd in 1946 opgericht door een kleine groep binnenvaartschippers om zonder winstoogmerk op onderlinge basis elkaars risico's te dragen. In eerste instantie werden alleen binnenvaartschepen verzekerd en de eigenaren waren en zijn nog steeds lid c.q. deelgenoot van de Vereniging.
Later werd de onderafdeling pleziervaart in het leven geroepen en konden eveneens pleziervaartuigen, woonschepen en vaartuigen, welke niet aan de beroepsvaart deelnamen, worden verzekerd.
Inmiddels is Noord Nederland uitgegroeid tot een modern verzekeringsbedrijf met rond de 850 aangesloten beroepsvaartuigen en 4000 pleziervaartuigen.
De directies en besturen van beide maatschappijen menen, dat een eventuele samenwerking vele voordelen zal bieden voor de aangesloten leden van de maatschappijen, o.a. door gezamenlijke inkoop van herverzekeringsproducten en besparing op de kosten van de administratie ten aanzien van de uitgebreide wet- en regelgeving, die een steeds grotere impact heeft. Het bundelen van de financiële reserves biedt daarnaast voor de leden een grote zekerheid in de komende decennia. Bovendien zullen de leden van de Vereniging Noord Nederland in deze voorgenomen samenwerking hun inleggelden terug ontvangen.
Met deze samenwerking versterkt TVM haar huidige positie in de binnenvaart.
De plannen zijn inmiddels, zij het onder voorbehoud, voorgelegd aan De Nederlandsche Bank, die zich hierover positief heeft uitgelaten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.