Ads Top

Banken willen bijdragen aan economische ontwikkeling


Banken willen bijdragen aan de economische ontwikkeling van Nederland. De Miljoenennota 2012 die gisteren is gepubliceerd, bevat op economisch gebied ambities; de bankensector ondersteunt deze. Daarnaast deelt de Nederlandse Vereniging van Banken de zorgen van het kabinet over de economische groei en de ontwikkeling van de schatkist. Snelle en duidelijke besluitvorming op Europees niveau over de schuldencrisis is noodzakelijk voor de stabiliteit en voor de toekomst van de euro.
De Nederlandse banken herstellen zich van de financiële crisis. Banken zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol. Vanuit deze rol zorgen zij mede voor economische groei en banen. Zij financieren ook maatschappelijk nuttige doelen zoals in de gezondheidszorg en de infrastructuur en dragen hun steentje bij aan innovatie.
Ook een goed functionerende woningmarkt draagt bij aan de welvaart. Een brede maatschappelijke dialoog is op korte termijn nodig om de woningmarkt weer vlot te trekken. Hierbij dienen alle aspecten die hierop van invloed zijn te worden meegenomen.
De banken dragen ook bij aan de economische ontwikkeling door middel van het efficiënte en goedkope Nederlandse betalingsverkeer. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor hoofdkantoren van internationale ondernemingen is hierbij gebaat. Banken werken hard aan het centraal stellen van het klantbelang en nemen hun zorgplicht serieus.
Sinds de financiële crisis hebben banken gezorgd voor stevige kapitaalbuffers. De Nederlandse Vereniging van Banken ziet de invoering van de eisen in het kader van Basel III - een goed en stevig pakket - met vertrouwen tegemoet. Ook met de uitvoering van de Code Banken is belangrijke vooruitgang geboekt.
Gezien de veelheid aan maatregelen die op de banken afkomt, is essentieel dat zowel op Europees als nationaal niveau overzicht wordt behouden. Enerzijds dragen deze maatregelen bij aan financiële stabiliteit, anderzijds moet er oog zijn voor de gevolgen van afzonderlijke maatregelen en hoe deze in onderlinge samenhang uitwerken. De Nederlandse Vereniging van Banken sluit zich aan bij de bezwaren van VNO-NCW tegen een bankbelasting, die de kredietruimte voor bedrijven vermindert.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.