Ads Top

Geschiedenisboek "Van Achlum naar Achmea"

Verzekeraar Achmea en uitgever Walburg Pers presenteren vandaag het boek over de coöperatieve ontstaansgeschiedenis van Achmea, de grootste verzekeraar van Nederland. Het eerste exemplaar van het boek is in ontvangst genomen door oud-premier Jan Peter Balkenende.  Tijdens een bijeenkomst in Paleis Soestdijk ontving Balkenende het boek uit handen van Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea.
Het boek "Van Achlum naar Achmea. De historische route naar een coöperatieve verzekeringsgroep" bevat de geschiedenis van Achmea en is behalve het verhaal van een gestaag groeiend verzekeringsbedrijf, óók een beschrijving van 200 jaar economische, sociale, politieke en culturele ontwikkelingen in Nederland en laat zien hoe ons land zich heeft ontwikkeld tot de huidige verzorgingsstaat.
De wortels van het bedrijf liggen geografisch gezien ver uit elkaar, onder andere in Friesland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Het lukte Achmea om, vasthoudend aan haar coöperatieve achtergrond, diverse sporen bij elkaar te brengen en uit te groeien tot marktleider. In het boek wordt ook ingegaan op de worstelingen die dat soms met zich meebracht.
Eindredacteur Ton Duffhues: "De geschiedenis toont aan dat coöperatief verzekeren meer stabiliteit in het bedrijf brengt en de risico's beduidend minder zijn. Terwijl de verschijningsvorm coöperatie - het verenigen van elkaars kracht op basis van welbegrepen eigenbelang - niet soft of ouderwets is, maar juist heel zakelijk." Met dit uitgangspunt wil Achmea het debat onder historici, politicologen, bestuurskundigen en bedrijfseconomen in gang zetten over de rol van de coöperatieve verzekeraar in de Nederlandse samenleving.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.