Ads Top

Vereniging Eigen Huis: blijvende aandacht hypotheekmarges noodzakelijk

Sinds de aankondiging vorig jaar dat onderzoek wordt gedaan naar de hoge hypotheekmarges in ons land, hebben de grote banken hun rentemarges verlaagd. Deze banken hanteren echter nog steeds hogere rentemarges dan kleinere aanbieders. Daarom is concurrentie door andere hypotheekverstrekkers erg belangrijk om grote banken in het belang van de consument scherp te houden. Dat blijkt uit gedegen onderzoek dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vandaag publiceert. Het rapport geeft een goed inzicht in het functioneren van de Nederlandse hypotheekmarkt.
Hoewel de grote banken het zelf altijd hebben ontkend, blijkt uit het onderzoek dat zij sinds het uitbreken van de kredietcrisis 'historisch hoge marges' in hun hypotheektarieven berekenden. Slechts onder druk van buitenaf zijn de rentemarges verlaagd. Zo is er sinds een paar maanden sprake van toenemende concurrentie van enkele buitenlandse partijen en verzekeraars. Ook het onderzoek zelf en de maatschappelijke commotie over hoge rentes hebben mogelijk een rol gespeeld bij de verlaging van de marges door grote banken.
De NMa geeft aan dat de hypotheekmarkt 'gevoelig is voor mededingingsbeperkend gedrag'. Daarom blijft de NMa ontwikkelingen op de hypotheekmarkt scherp in de gaten houden. Vereniging Eigen Huis juicht dit toe. De vereniging zou graag zien dat per kwartaal een rapportage plaatsvindt over de ontwikkelingen van marktverhoudingen en rentemarges. Zo kan voortdurend druk op de ketel worden gehouden. Indien nodig kunnen de banken dan door politiek, toezichthouders of consumentenorganisaties ter verantwoording worden geroepen. Bovendien zou een vergelijking met rentemarges in ons omringende landen van deze rapportage deel moeten uitmaken. Door gebrek aan gegevens heeft de NMa deze vergelijking nu niet gemaakt. Vereniging Eigen Huis betreurt dit omdat de renteverschillen met het buitenland mede aanleiding vormden voor de klacht bij de NMa.
De NMa geeft aan dat consumenten actiever kunnen worden door over te stappen van een dure grootbank naar goedkopere aanbieder. Hierdoor kan de onderlinge concurrentie tussen hypotheekaanbieders toenemen. Uit het rapport blijkt echter dat veel banken hun klanten nog steeds niet tijdig informeren over het aflopen van een rentevaste periode. Daardoor is het vaak al te laat om over te kunnen stappen naar een bank met een beter renteaanbod. Vereniging Eigen Huis vindt dat banken hun klanten tenminste drie maanden voor het einde van de renteperiode moeten informeren en dat deze afspraak onderdeel moet worden van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). De NMa doet hierover een soortgelijke aanbeveling. Tevens wil de vereniging dat er voor eens en altijd een einde komt aan de rentediscriminatie, waarbij bestaande klanten een hogere rente betalen dan nieuwe klanten, die aantrekkelijk lage starttarieven krijgen aangeboden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.