Ads Top

Beleggers geven directieverslag een mager zesje

Analisten en beleggers waarderen de bruikbaarheid van directieverslagen relatief laag. Het gemiddelde directieverslag krijgt een mager zesje als rapportcijfer, zo blijkt uit recent wereldwijd onderzoek van PwC en de Rotterdam School of Management, Erasmus University onder 400 institutionele beleggers en analisten. De informatie die in directieverslagen wordt verstrekt, blijft op veel gebieden achter bij de behoeften van analisten Zij pleiten voor meer verplichte informatie en missen vaak relevante informatie over duurzaamheid, investeringen en de juridische structuur. De onderzoeksresultaten worden vandaag gepresenteerd tijdens een PwC-bijeenkomst voor ondernemingen.
In het directieverslag geeft de ondernemingsdirectie een verantwoording van het gevoerde beleid en de financiële gang van zaken en spreekt zij verwachtingen uit ten aanzien van investeringen, de financiering daarvan en het personeel. Het directieverslag is onderdeel van het jaarverslag, dat daarnaast bestaat uit de balans, het kasstroomoverzicht, de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop.
Zes van de tien analisten en beleggers pleit voor meer verplichte informatie in het directieverslag. Een meerderheid vindt de informatie over duurzaamheid, investeringen en de juridische structuur mondjesmaat. Ook met de verstrekte informatie over strategie, financiering en risico's worden maar weinigen tevredengesteld. Het directieverslag zou verder een stuk beter worden als meer informatie wordt gekwantificeerd en duidelijker en consistenter wordt gepresenteerd. Liever een tabel dan een lang verhaal, zo luidt de consensus.
Zes van de tien analisten en beleggers geeft aan dat het directieverslag zou verbeteren als meer informatie verplicht zou worden gesteld. Dr. Erik Roelofsen, de leider van het onderzoek en director bij PwC: "Er zijn recentelijk nieuwe regels voor het directieverslag opgesteld door de International Accounting Standards Board. Deze zijn echter niet verplicht. Bij het uitvaardigen van deze regels is door de regelgevers de verwachting uitgesproken dat lokale autoriteiten de regels verplicht zouden stellen. Tot nu toe zien we weinig beweging op dit vlak, terwijl analisten en beleggers dit duidelijk toejuichen"
In Nederland zijn wettelijk slechts beperkte en algemene eisen aan het directieverslag gesteld. Uit het onderzoek blijkt dat een meer specifieke invulling gewenst is. Roelofsen: "De Nederlandse wetgever zou wat mij betreft niet zelf meer specifieke regels voor het directieverslag moeten gaan bedenken. Het is het eenvoudiger en beter voor de internationale vergelijkbaarheid als de Nederlandse wetgever de internationale regels verplicht stelt."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.