Ads Top

Ondernemer regel zelf uw krediet

Een zojuist verschenen boek van Jan Wietsma helpt ondernemers bij hun kredietaanvraag. Enerzijds door uit te leggen voor welke dilemma’s een bank staat bij het wel of niet toewijzen van een krediet aan een ondernemer. Anderzijds wijst dit boek de ondernemer de weg langs verschillende vormen van krediet en vooral hoe een onderneming grip houdt op de eigen financiën. Ondernemer blijf bij de les, dat is in essentie de belangrijkste boodschap van Jan. In zes hoofdstukken neemt Jan zijn lezer mee langs de belangrijke vragen bij de kredietverlening aan MKB-ondernemingen.
Een kredietverlening is geslaagd wanneer het toegezegde krediet uiteindelijk bijdraagt aan het succes van een onderneming. Jan besteedt daarom in hoofdstuk 1 ruim aandacht aan de persoon van de ondernemer: zijn plan en het goed onderbouwen van een kredietaanvraag staan daarbij centraal. In hoofdstuk 2 geeft hij een korte schets van kredietverstrekking na de financiële crisis. Hoofdstuk 3 is eigenlijk verplichte kost voor iedere ondernemer die wil weten hoe een bank denkt over ondernemers en kredietverlening. Een ondernemer die niet goed begrijpt hoe een bank denkt en handelt zal immers weinig succesvol zijn in het verkrijgen van krediet. Begrippen als kredietrisico, rating en zekerheden worden hier op een heldere manier uitgelegd. Hoofdstuk 4 biedt een helder overzicht van wat een ondernemer kan doen om zijn kredietlasten te beheersen. Kracht van dit hoofdstuk is dat het de signalen aangeeft waar ondernemers op moeten letten als zij hun onderneming onder controle willen houden. Hoofdstuk 5 geeft een beknopt overzicht van niet-bancaire financieringsmogelijkheden, borgstellingsregelingen en alternatieven als factoring, leasing en het moderne crowdfunding.
Jan Wietsma, Ondernemer regel zelf uw krediet, ISBN 978-90-13-08952-3. € 17,50 te bestellen bij Kluwer, www.kluwer.nl

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.