Ads Top

NZa tikt verzekeraars op de vingers over afwijzingsbrieven tandarts

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tikt verzekeraars op de vingers vanwege hun onduidelijke en onvolledige correspondentie na een klacht van de Branchevereniging Tandtechniek. Verzekeraars dienen zich te houden aan het Richtsnoer Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten van de NZa. Met name de mogelijkheid van de patiënt om tegen een afwijzing in beroep te kunnen gaan ontbrak.
De zaak kwam aan het licht door een onderzoek van het Meldpunt Zorgsignalen van de Branchevereniging Tandtechniek. Uit kopieën van afwijzingsbrieven van verzekeraars aan de tandarts die namens de patiënt een machtigingsaanvraag doet bleek dat deze niet voldoen aan het NZa-richtsnoer. Naast het ontbreken van het wijzen op de mogelijkheid om tegen de negatieve beslissing van de verzekeraar in beroep te gaan lijken de verzekeraars de richtlijn te omzeilen door in hun brieven te spreken van 'kopie goedkeuring' terwijl er in feite sprake is van een afwijzing. Ook het verwijzen naar een niet bestaande regeling kwam voor.
De verzekeraars Achmea (Avéro, Zilveren Kruis), Univé, VGZ, IZA, IZZ, Trias, ASR (Amersfoortse) en CZ ontvingen inmiddels een schrijven van de NZa waarbij zij erop gewezen worden dat afwijzingsbrieven dienen te voldoen aan het NZa-Richtsnoer. 'Het Richtsnoer geldt voor informatieverstrekking aan consumenten, zowel direct als indirect via de zorgaanbieder. Relevant is dat het gaat om informatie waar de verzekerde belang bij heeft. Dit is bij afwijzing van vergoeding van zorg het geval.', aldus de NZa. 
In de aanschrijving aan de verzekeraars kondigt de NZa aan dat zij nieuwe signalen over de afwijzingsbrieven zal onderzoeken en dreigt zij de verzekeraars met het zonodig treffen van handhavingsmaatregelen. De NZa is blij met de ontvangen signalen. 'De informatie die de NZa verkrijgt vanuit het veld en van consumenten is van belang voor een goede uitvoering van onze taken.' De melding van de Branchevereniging Tandtechniek zal worden betrokken bij het transparantietoezicht. De Branchevereniging Tandtechniek roept patiënten op de site www.mijnmond.info op een kopie van de afwijzingsbrief die hun tandarts ontving naar het Meldpunt Zorgsignalen te sturen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.