Ads Top

Steun voor bedrijven die willen investeren in opkomende markten

Nederlandse ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf die kansen zien in China, India, Vietnam, Colombia of Zuid-Afrika kunnen met ingang van 15 juli 2012 gebruik maken van een co-financieringsfaciliteit van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Deze faciliteit heet Finance for International Business (FIB).
Finance for International Business stimuleert door middel van co-financiering de beschikbaarheid van financiering voor Nederlandse mkb-bedrijven die (willen) investeren in bovengenoemde opkomende markten. Een veel voorkomend knelpunt voor ondernemers bij het investeren in die markten is de beschikbaarheid van financiering. Banken en andere kapitaalverschaffers kunnen terughoudend zijn om investeringen in opkomende markten zoals China en India te financieren. Dit geldt nog sterker voor zogeheten transitielanden als Vietnam, Zuid-Afrika en Colombia. Kapitaalverschaffers beschouwen deze markten vaak als te risicovol. Daarnaast hebben lokale financiers veelal te weinig inzicht in de Nederlandse bedrijven waardoor ook lokale financiering van een investering niet tot stand komt.
Staatssecretaris Bleker van EL&I wil Nederlandse investeringen in opkomende landen doelmatig en efficiƫnt ondersteunen. Uitgangspunten daarbij zijn een hoge mate van revolverendheid (dit betekent dat bedrijven de lening terugbetalen, waardoor de leningen opnieuw ingezet kunnen worden door de staat), lage uitvoeringskosten, en goede aansluiting op de markt. Voor de periode van 2012 tot en met 2015 is voor Finance for International Business in totaal 23 miljoen euro beschikbaar, waarvan voor de rest van dit jaar nog 6 miljoen euro.
Met Finance for International Business verstrekt het ministerie van EL&I 35 procent van het financieringsbedrag in de vorm van een lening. Voor deze lening worden geen zekerheden gevraagd. De overige 65 procent komt van externe professionele financiers. Het maximaal te lenen bedrag dat door de staat wordt verstrekt is 875.000 euro. De onderneming moet deze lening inzetten voor investeringen of expansie van eigen activiteiten in de opkomende landen China en India en de transitielanden Vietnam, Zuid-Afrika en Colombia.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.