Ads Top

Eerste Kamer stemt in met bankenbelasting

Banken gaan vanaf dit jaar door middel van de bankenbelasting een bijdrage betalen aan de overheid, die de afgelopen jaren, noodgedwongen, fors heeft moeten investeren in de stabiliteit van de bancaire sector. De bankenbelasting beprijst zodoende de impliciete overheidsgarantie.
De Eerste Kamer heeft in meerderheid ingestemd met de bankenbelasting. Banken met een (geconsolideerde) balans van meer dan 20 miljard euro gaan deze heffing betalen over hun ongedekte schulden. De heffing over langlopende schulden ligt daarbij lager dan die over kortlopende schulden.
Staatssecretaris Weekers van Financiën zal nauwlettend in de gaten houden dat de kredietverlening als gevolg van deze bankenbelasting niet in het geding komt. Zo heeft hij de Nederlandsche Bank gevraagd de kredietverlening te monitoren en heeft hij twee 'alarmbellen' geformuleerd. Deze 'alarmbellen' gaan af indien de kredietverstrekking twee kwartalen op rij afneemt of als er een forse krimp van de kredietverlening is te zien die de afgelopen 10 jaar niet is waargenomen. Weekers informeert de Senaat op haar verzoek uiterlijk 1 juni 2013 over de kredietverleningssituatie en zal, indien noodzakelijk, onmiddellijk ingrijpen.
De bankenbelasting, die structureel € 600 miljoen op moet leveren, maakt onderdeel uit van het Begrotingsakkoord 2013, gesloten door de Tweede Kamer fracties van de VVD, het CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie, en levert daarmee een bijdrage aan het houdbaar maken van de overheidsfinanciën.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.