Ads Top

Ondernemingen lijken groter dan ze zijn voor beleggers

Meer dan de helft van de beursgenoteerde ondernemingen in Europa lijkt groter dan ze voor beleggers zijn. Financiële cijfers laten volledige dochterondernemingen zien, ook als het moederbedrijf deze dochters maar ten dele bezit. Boekhoudregels verplichten ondernemin-gen daartoe.
Slechts twee posten in de jaarrekening zijn gebaseerd op de werkelijke eigendomsverhou-dingen: de nettowinst voor de gewone aandeelhouder en het eigen vermogen. Dat is onvol-doende voor beleggers om de waarde en de risico's van ondernemingen goed in te schatten. Dit blijkt uit het Eumedion position paper 'Full consolidation of partly owned subsidiaries requires additional disclosure' dat vandaag is gepubliceerd.
Ter illustratie: jaarrekeningen geven geen inzicht in welk deel van de kaspositie toekomt aan andere aandeelhouders in dochterondernemingen. Daardoor is het onduidelijk welk deel van de kas volgens de werkelijke eigendomsverhoudingen toekomt aan de beursvennootschap. Een gerapporteerde kaspositie van 1 miljard euro kan op de rekening van een 100% doch-teronderneming staan, maar kan evengoed op de rekening van een dochter waarvan slechts 51% in het bezit is.
Deze onzekerheid, die voor alle posten in de volledig geconsolideerde jaarrekening geldt, is terug te voeren op het geheel ontbreken van toelichting op de ondoorgrondelijke post 'belang derden'. Zelfs als 'belang derden' maar een klein bedrag is, blijft de vraag: 'Welk gedeelte van de jaarrekening komt werkelijk toe aan de beursgenoteerde onderneming'? Deze onzekerheid is groot, onnodig en kan vaak eenvoudig met toelichting worden weggenomen. Het principe van volledige consolidatie staat niet ter discussie.
Eumedion vraagt beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd de post 'belang derden' toe te lichten, de International Accounting Standards Board deze toelichting explicieter verplicht te stellen voor alle beursgenoteerde ondernemingen en publieke toezichthouders wereldwijd om op te komen voor goede toelichting op de post 'belang derden'.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.