Ads Top

Verzekeraars wijzen op mogelijkheid aanpassing beleggingspolis

Verzekeraars zullen klanten met een beleggingsverzekering actief wijzen op de mogelijkheid tot aanpassing of omzetting van de bestaande beleggingspolis. Dat heeft het Verbond van Verzekeraars minister De Jager van Financiën laten weten. De Jager heeft de Tweede Kamer inmiddels hierover geïnformeerd in een brief naar aanleiding van Kamervragen over de compensatieregelingen voor woekerpolissen.
De minister wijst er in zijn brief op dat consumenten er goed aan doen advies in te winnen over de vraag of omzetting of beëindiging van een polis in concrete situaties wel in hun belang is. De brancheorganisatie van adviseurs, Adfiz, heeft volgens de bewindsman haar leden opgeroepen klanten met een beleggingsverzekering actief te benaderen.
De compensatieregelingen, waarmee ruim 2,5 miljard euro is gemoeid, worden gesteund door consumentenstichtingen met een breed maatschappelijk draagvlak. Ook zijn speciale regelingen voor problematische gevallen getroffen. De Jager wijst er op dat dankzij de overeengekomen compensatie voor woekerpolissen het voor veel mensen niet meer nodig is hun recht te halen via tijdrovende gerechtelijke procedures.
De uitvoering van de stichtingsakkoorden vergt volgens het Verbond van Verzekeraars een grote inspanning van de betrokken maatschappijen. Onderdeel van de meeste akkoorden is dat de historische waardeontwikkeling van de polissen exact moet worden gereconstrueerd. Die berekening moet worden gemaakt voor ruim zes miljoen polissen. Afhankelijk van de betrokken maatschappij kan het aantal polissen dat voor compensatie in aanmerking komt variëren van dertig tot zestig procent.
Enkele verzekeraars hebben hun klanten inmiddels geïnformeerd dat de verzending van compensatiebrieven vertraging oploopt, maar alle polishouders uiterlijk in de loop van 2011 worden geïnformeerd. Volgens algemeen directeur Richard Weurding is de complexiteit van de operatie groot, maar moet zorgvuldigheid voorop staan.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.