Ads Top

Eigen Huis: maximeer aflossingsvrije hypotheek op 50% van de waarde

Vereniging Eigen Huis pleit voor het beperken van de aflossingsvrije hypotheekverstrekking tot 50 procent van de waarde van de woning. Aflossen geeft huizenbezitters een gewenste buffer voor moeilijke tijden.

Deze norm geldt nu ook al bij hypotheken die onder Nationale Hypotheek Garantie worden gesloten. Aanleiding voor dit voorstel is de mogelijkheid die de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft gekregen om een alternatief in te brengen voor de eerder door de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) aangekondigde beperking van top hypotheken.

De door de AFM aangekondigde beperking van tophypotheken betekent dat in de toekomst tot maximaal 112 procent van de koopsom van een woning geleend mag worden en dat bovendien het hypotheekdeel boven de koopsom in 7 jaar afgelost dient te worden. Deze verplichte aflossing is alleen van toepassing op hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Door de tijdelijke verhoging van de NHG kostengrens tot 350.000 euro tot 1 januari 2012 heeft deze beperking in ieder geval betrekking op hypotheken boven deze grens. Vereniging Eigen Huis heeft afgelopen voorjaar al laten weten afwijzend te staan tegen de voorgestelde aflossingsverplichting. Door deze aflossingsverplichting, die de eerste 7 jaren honderden euro's hogere lasten tot gevolg kan hebben, wordt de woningmarkt verder op slot gezet.

Daarnaast stimuleert deze maatregel niet tot het verder aflossen van de hypotheek. In het AFM-plan kan tot 100% nog steeds aflossingsvrij gefinancierd worden. Vereniging Eigen Huis vreest zelfs dat het AFM-plan er juist toe zal leiden dat een groter deel van de hypotheek aflossingsvrij gesloten wordt om de totale hypotheeklasten betaalbaar te houden .

Berekeningen van Vereniging Eigen Huis laten zien dat een beperking van de aflossingsvrije hypotheekverstrekking tot 50 procent van de waarde een effectiever instrument is om de risico's op de woningmarkt te beperken. Hypotheeklasten worden geleidelijker verdeeld over de looptijd van de hypotheek en bovendien wordt aflossen daadwerkelijk gestimuleerd in tegenstelling tot het plan van de AFM.  De vereniging ziet een dergelijke regeling graag overgenomen in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen die de banken hanteren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.