Ads Top

AEGON wil af van huidig systeem waardeoverdracht

AEGON pleit bij minster Kamp van SZW voor het afschaffen van het huidige wettelijk recht op waardeoverdracht. De pensioenverzekeraar vreest dat met de nieuwe tarieven voor 2011 mkb-ondernemingen in grote problemen kunnen komen.
Werknemers die van baan wisselen kunnen hun ex-werkgever met een forse rekening opzadelen. Nemen zij deel in een verzekerde pensioenregeling dan kan de overdracht van het opgebouwde pensioen naar de nieuwe regeling de voormalige werkgever duur komen te staan. Ondernemingen zullen soms tienduizenden euro's bij moeten storten. Dit zal vooral het mkb raken omdat daar minder financieel draagvlak is. AEGON schat dat een op de vier mkb-ondernemingen met een verzekerd pensioen dit risico loopt. AEGON rept in de brief aan minister Kamp zelfs van mogelijke faillissementen.
Het probleem speelt vooral bij werkgevers die een eind- of middelloonregeling hebben of hadden verzekerd tegen een rekenrente van 4%. In 2011 geldt voor waardeoverdracht een nieuwe rekenrente van minder dan 3%. De waarde van het opgebouwde pensioen dat wordt overgedragen is daarom niet toereikend wil de werknemer dezelfde pensioenaanspraken in de nieuwe regeling krijgen. In dat geval is de ex-werkgever wettelijk verplicht het verschil bij te storten.
AEGON heeft in een open brief aan minister Kamp van SZW laten weten dat het wettelijk recht op waardeoverdracht probleemloos vervangen kan worden door een systeem waarin de werkelijk aanwezige waarde wordt overgedragen en waarin de complexe rekenregels worden afgeschaft.
Volgens AEGON, een van de grootste verzekeraars van collectieve pensioenen in Nederland, heeft het nieuwe systeem verder voor niemand nadelige consequenties. Deelnemers kunnen in beide systemen een verzoek tot waardeoverdracht indienen. Als dat in het nieuwe systeem niet gunstig zou uitpakken, kan de deelnemer blijven zitten waar hij zit en blijven profiteren van de oude voorwaarden. Ook voor de overzichtelijkheid van de opgebouwde pensioenen hoeft niet gevreesd te worden. Vanaf januari 2011 kan iedere werknemer een totaaloverzicht bekijken in het nieuwe Pensioenregister op internet.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.