Ads Top

TCS Fund wil ABNAMRO overnemen

TCS ( The Children's Sustainability ) Fund maakt zich gereed voor de overname van ABNAMRO. Zodra Nederland tezamen met de andere 27 EU-landen het politieke besluit heeft genomen het TCS Fund op te tuigen met de EUR 285 miljard die momenteel in de vorm van 570 miljoen EUR 500 biljetten in omloop is zal TCS Fund de landen van de eurozone die hulp nodig hebben, een passende financiering kunnen bieden die weliswaar streng is wat betreft de te stellen voorwaarden en het onderpand , maar wat de rente betreft draaglijk voor de economie van het land.  De EU-landen die in nood zijn zoals Ierland, Portugal, Spanje, Italie, Griekenland en ook Belgie kunnen bij het TCS Fund aankloppen. Door de Ministers van Financien in de eurozone is nu regelmatig overleg gaande over de te nemen maatregelen om de crisis in de eurozone krachtig te bezweren.  Er is voor het overnemen van ABNAMRO een bedrag nodig van EUR 25 miljard om alle in de terugverovering van de bank geïnvesteerde geld op 3 oktober 2008 en later aan de belastingbetaler te kunnen teruggeven.
De komende dagen zullen de Ministers van Financiën en de EU-regeringsleiders knopen moeten doorhakken. Welke bijdrage zal Nederland gaan leveren wat betreft de te treffen maatregelen ? De eurozone bestaat uit de zeventien EU-lidstaten die de euro hebben ingevoerd als nationale valuta.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.