Ads Top

Vereniging Eigen Huis: NHG-regels onverkort toepassen

Vereniging Eigen Huis, gesteund door een brede coalitie van marktpartijen, verlangt van banken en verzekeraars dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door de NHG-regels onverkort toe te passen voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie. Als banken en verzekeraars dit blijven weigeren, moet minister De Jager ingrijpen.
Banken en verzekeraars hanteren niet langer de normen van de Nationale Hypotheek Garantie bij hun hypotheekverstrekking. Dat belemmert vooral starters op de woningmarkt en potentiƫle kopers die niet veel eigen geld kunnen inbrengen. Dit is een onnodige beperking van de toegang tot het eigenwoningbezit, op het moment dat sprake is van een kwetsbare woningmarkt. Deze maatregel van banken en verzekeraars staat haaks op het door het kabinet beoogde effect van de verlaging van de overdrachtsbelasting.
Onder het mom van 'bescherming consument' hanteren de banken met ingang van 1 augustus hun eigen gedragscode (Gedragscode Hypothecaire Financieringen), die het maximaal te lenen bedrag ook voor leningen met NHG verdere en vooral onnodige beperkingen oplegt. Hierdoor is het voor veel consumenten nu niet meer mogelijk om een toereikende hypothecaire lening te krijgen.
De Nationale Hypotheek Garantie hanteert al strenge normen voor het verkrijgen van een hypotheek met garantie. Daarbij zijn consumenten ervan verzekerd dat, wanneer zij buiten hun schuld niet meer aan hun hypothecaire verplichtingen kunnen voldoen, de NHG deze verplichting overneemt. Consumenten lenen met de NHG veilig en verantwoord en zijn maximaal beschermd.
Vereniging Eigen Huis ziet, vanuit consumentenbelang, namens de brede coalitie[1] dan ook geen enkele reden om de NHG-regels in de ban te doen. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft tot ieders verbazing geweigerd om hierover in overleg te gaan. Vereniging Eigen Huis vindt dat des te onbegrijpelijker tegen de achtergrond van de brief van minister De Jager aan de Tweede Kamer op 11 april jl., waarin hij duidelijk aangaf dat de Gedragscode Hypothecaire Financieringen niet geldt voor NHG-hypotheken.
Volgens Rob Mulder, directeur Strategie en Belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis is het hoog tijd dat banken tot het inzicht gebracht worden dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en niet los van de politieke en maatschappelijke werkelijkheid hun eigen belangen kunnen najagen. "Het zou mij niets verbazen wanneer de werkelijke reden om de NHG-regels collectief te negeren, is ingegeven om de concurrentie te beperken. Onder NHG kunnen ook kleinere banken gebruik maken van de waarborg die NHG biedt, waardoor zij scherpe tarieven kunnen hanteren. Daar zitten de grootbanken waarschijnlijk niet op te wachten. Waarmee zij de belangen van de consument schaden."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.