Ads Top

De Friesland en Achmea bundelen krachten

De Friesland Zorgverzekeraar en Achmea willen per 1 januari 2011 fuseren. De intentieverklaring is op 21 september getekend. Bundeling van krachten versterkt de positie van beide, van oorsprong coƶperatieve, verzekeraars binnen de provincie Friesland. Fusie is onder behoud van goedkeuring van De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Nederlandse Zorgautoriteit. De Friesland Zorgverzekeraar krijgt binnen Achmea een prominente positie als een separate divisie met een eigen verzekerdenraad, raad van bestuur en raad van commissarissen.

De Friesland krijgt als aparte divisie een zelfstandige positie binnen Achmea. In deze divisie worden ook de zorgverzekerden van FBTO (onderdeel van Achmea) ondergebracht. Daarmee behartigt De Friesland straks de belangen van 680.000 verzekerden. Het aantal zorgverzekerden van alle zorgverzekeraars van Achmea samen, neemt daarmee toe tot ruim vijf miljoen. De fusie kent geen personele gevolgen. Voor de medewerkers van De Friesland biedt de fusie meer ontwikkelingsmogelijkheden en een breder loopbaanperspectief.

De bundeling biedt beide partijen efficiencyvoordelen. De Friesland en Achmea gaan voor elkaar zorg inkopen. De Friesland neemt voor haar eigen verzekerden en voor de zorgverzekerden van andere Achmea-onderdelen de zorginkoop in de provincie Friesland voor haar rekening. Achmea verzorgt de zorginkoop voor klanten van De Friesland buiten de provincie Friesland.

Door extra investeringsmogelijkheden kan De Friesland sneller nieuwe zorgconcepten ontwikkelen tegen beheersbare kosten. Klanten van De Friesland kunnen gebruik gaan maken van voorzieningen en diensten van Achmea, zoals de Achmea Health Centers. Achmea krijgt door de fusie meer inzicht in het gebruik van AWBZ zorg voor de eigen klanten binnen Friesland. Bovendien ontstaat de mogelijkheid om klanten van De Friesland schade-, leven- en inkomensproducten aan te bieden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.