Ads Top

Laatste terugbetaling ING aan Nederlandse Staat

ING heeft de Nederlandse Staat geïnformeerd dat zij van plan is om op 7 november 2014 het laatste deel van de kernkapitaaleffecten, zijnde EUR 1.025 miljoen, terug te betalen – een half jaar eerder dan vermeld in het in 2012 met de Europese Commissie overeengekomen terugbetalingsschema. 

Daarmee komt het totale bedrag dat voor de kernkapitaaleffecten aan de Nederlandse staat is terugbetaald uit op EUR 13,5 miljard, bestaande uit de hoofdsom van 10 miljard en 3,5 miljard euro aan rente en premies. Dit levert de Staat een gemiddeld rendement op jaarbasis op van 12,7%.

"De steun van de Nederlandse Staat heeft ons door de crisis heen geholpen en ervoor gezorgd dat wij er sterker uit zijn gekomen”, aldus Ralph Hamers, bestuursvoorzitter ING. “Daarvoor zijn we de Nederlandse Staat en zijn burgers dankbaar, evenals onze klanten die ons in de afgelopen jaren trouw zijn gebleven. Ik wil ook onze medewerkers bedanken, wereldwijd maar vooral die in Nederland, voor hun doorzettingsvermogen en aanhoudende betrokkenheid bij onze klanten. In de afgelopen jaren hebben we allemaal hard gewerkt om ING te positioneren als solide, toonaangevende Europese bank, die mensen in staat stelt om zowel privé als zakelijk steeds voorop te blijven lopen."

In de herfst van 2008 heeft ING haar kapitaalpositie versterkt door 10 miljard euro aan kernkapitaaleffecten uit te geven aan de Nederlandse Staat. Tot nu toe heeft ING 9.317 miljoen euro van de hoofdsom terugbetaald alsmede 3.189 miljoen aan rente en premies. De laatste terugbetaling op 7 november 2014, die is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank, zal bestaan uit 683 miljoen euro aan hoofdsom en 342 miljoen euro aan rente en premies. ING zal de terugbetaling financieren uit het kapitaaloverschot bij ING Groep. Daardoor is deze terugbetaling niet van invloed op de kapitaalratio’s van ING Bank. 

Behalve de kernkapitaaleffecten zijn ING en de Nederlandse Staat in 2009 een steunfaciliteit overeengekomen om voor ING de risico’s die voortvloeiden uit een portefeuille Amerikaanse hypotheekobligaties te verminderen. Deze faciliteit is in 2013 en 2014 afgewikkeld, resulterend in een winst voor de Nederlandse Staat van 1,4 miljard euro, hetgeen samen met het rendement op de kernkapitaaleffecten resulteert in 4,9 miljard euro. ING heeft in 2009 ook door de overheid gegarandeerde obligaties uitgegeven, die inmiddels allemaal volledig zijn afgelost en waarvoor ING in totaal 0,4 miljard euro aan provisies heeft betaald aan de Nederlandse Staat. De steun aan ING heeft de Nederlandse Staat een bruto financieel voordeel opgeleverd van in totaal ongeveer 5,3 miljard euro.

ING gaat dus de staatssteun terugbetalen, maar hoe zat het ook al weer met die staatssteun. Meer informatie is hier terug te vinden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.