Ads Top

Het huwelijk is geen pinautomaat

Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat een grote meerderheid van de Nederlanders én de gescheiden Nederlanders de maximumperiode van partneralimentatie te lang vindt. Twee derde van hen vindt dat de ex-partner na maximaal vijf jaar of minder in zijn of haar eigen levensonderhoud zou moeten kunnen voorzien, zodat de partneralimentatie kan worden beëindigd. Het onderzoek maakt duidelijk dat een grote meerderheid van het Nederlandse publiek de huidige maximale periode van partneralimentatie van 12 jaar veel te lang vindt.
Op één van de stellingen 'De termijn voor partneralimentatie is te lang' reageerde VVD-Tweede Kamerlid mr. G.A. van der Steur: "Het huwelijk is geen pinautomaat". De VVD is samen met PvdA en D66 verantwoordelijk voor één van de twee onlangs ingediende wetsvoorstellen waarin de duur van partneralimentatie wordt verkort. De wettelijke duur is nu twaalf jaar, maar moet korter, zo vinden deze partijen. mr. J. Recourt, PVDA-Tweede Kamerlid, viel Van der Steur bij: "We willen met deze maatregel ervoor zorgen dat voormalig echtelieden sneller financieel zelfstandig worden." Volgens Margriet van der Linden van Opzij houden VVD, PVDA en D66 echter geen rekening met het feit dat veel vrouwen economisch afhankelijk zijn van hun man. "Juist het succes van de man hangt vaak af van de zorgtaken die de vrouw op zich heeft genomen." Volgens mr. drs. J.H. Lieber, raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem, behoeft verkorting van de alimentatieduur niet plaats te vinden omdat de huidige periode van 12 jaar een maximumduur is die de rechter kan verkorten. De rechter is volgens hem bij uitstek geschikt om per echtscheiding het vereiste maatwerk te leveren.
Volgens recente cijfers scheiden jaarlijks ongeveer 34.000 echtparen. Van de groep samenwoners gaan er jaarlijks 60.000 samenwoners uit elkaar. Onduidelijk is hoeveel kinderen hierbij betrokken zijn. Voor samenwoners bestaat geen verplichting tot partneralimentatie. Zou dit ook voor hen moeten gelden? Over dit onderwerp zijn de meningen verdeeld. "Ja," zegt mr. J. De Wit, SP-Tweede Kamerlid. "Meestal wordt de vrouw de dupe wanneer partners uit elkaar gaan. Je hebt samen vermogen opgebouwd en zeker wanneer er kinderen zijn kan het niet zo zijn dat je elkaar gewoon maar achterlaat." Financieel specialist E.R. Lankester is eveneens voor partneralimentatie voor samenwoners, maar alleen als zij samen kinderen hebben."Als mensen kinderen hebben, zou het zo moeten zijn, maar niet als zij geen kinderen hebben. Het argument van de zorgverdeling valt in dat geval weg." VVD-Tweede Kamerlid Van der Steur vindt dat je de keuze bij de mensen zelf neer moet leggen. "Samen duidelijke afspraken maken, daar draait het om."
Uit het onderzoek van TNS NIPO blijkt dat 60% van de Nederlanders vindt dat partneralimentatie ook moet gelden voor samenwoners met kinderen. 19% van de Nederlandse bevolking vindt dat partneralimentatie altijd moet gelden voor samenwoners ook als zij geen kinderen hebben.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.