Ads Top

De Nederlandse levensverzekeringssector na 5 jaar crisis

Nationale en internationale ontwikkelingen beïnvloeden het beeld van de Nederlandse levensverzekeraars de afgelopen 5 jaar. De introductie van banksparen en het verminderde vertrouwen in de sector veroorzaken een dalende trend in de verkoop van nieuwe individuele levensproducten. Internationaal zorgt de aanhoudende financiële crisis voor tegenvallende beleggingsresultaten en voor stijgende verplichtingen door een lage lange rente. Per saldo daalt daardoor de solvabiliteitsratio van de sector. Binnen het eurogebied is een vlucht naar veilige beleggingen zichtbaar.
In 2008 had de levensverzekeringssector een negatief technisch resultaat door verliezen op financiële markten. Na een sterk herstel in 2009 is het resultaat sinds 2010 licht negatief, ditmaal met een structurele oorzaak. Sinds dat jaar zijn de uitkeringen voor de sector hoger dan de premies. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een daling van de verkoop van nieuwe individuele levensverzekeringen. De jaarlijkse nieuwe productie is teruggelopen van ca. EUR 8 mrd in 2006 tot ca. EUR 4 mrd in 2011. De introductie van banksparen in 2008 is hiervoor een belangrijke verklaring (noot 1).
Ook kampen levensverzekeraars met een gedaald vertrouwen door de affaire omtrent beleggingsverzekeringen. Positief is dat de omzet in de collectieve sector (contracten aangegaan met pensioenfondsen of werkgevers) wel stijgt.
Door de negatieve kasstroom is het belang van goede beleggingsresultaten en het beperken van de vaste bedrijfskosten toegenomen. Uit de statistieken blijkt dat levensverzekeraars de bedrijfskosten per euro ontvangen premie min of meer gelijk weten te houden rond de 13-14 procent. Dit is goed nieuws. De lage rente-omgeving en hogere levensverwachting hebben eveneens negatief bijgedragen aan het resultaat.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.