Ads Top

Winst ABN daalt

ABN AMRO rapporteert een onderliggende nettowinst van 827 miljoen euro over de eerste helft van 2012 en 341 miljoen over het tweede kwartaal. De onderliggende nettowinst, exclusief integratie- en separatiekosten, daalde in de eerste helft van 2012 tot 827 miljoen (vergeleken met 974 miljoen in de eerste helft 2011) als gevolg van hogere voorzieningen. Het onderliggende bedrijfsresultaat steeg in de eerste helft van 2012 met 4 procent en de onderliggende efficiëntieratio verbeterde tot 59 procent, tegen 63 procent in de eerste helft van 2011
In de eerste helft van 2012 had ABN nog steeds te maken met lastige marktomstandigeheden. De recessie, die in de tweede helft van 2011 begon, blijft de Nederlandse economie beïnvloeden. Een bescheiden verbetering van het bedrijfsresultaat werd meer dan tenietgedaan door een stijging van de kredietvoorzieningen in het merendeel van onze activiteiten. Kostenbeheersing en integratievoordelen droegen bij aan een verbeterde efficiëntieratio van 59 procent.
De bank heeft haar leidende positie in retail banking verder uitgebouwd en verbeterd, met extra aandacht voor mobiel en internetbankieren.
Voor de rest van 2012 verwacht ABN dat de markten zwak zullen blijven, de kredietvoorzieningen verder toenemen en de bankbelasting een aanzienlijke invloed uitoefent (circa 100 miljoen).

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.