Ads Top

Resultaat ING lager

ING Nederland heeft in de eerste helft van 2012 een solide resultaat behaald. Door de verslechterde economische omstandigheden heeft de bank meer reserveringen gedaan om mogelijke risico’s af te dekken. Tegelijkertijd investeerde de ING het afgelopen halfjaar veel in haar online dienstverlening. Het aantal gebruikers van de Mobiel Bankieren App groeit nog steeds fors. Inmiddels is de App door meer dan 1,2 miljoen klanten gedownload en wordt deze per maand ruim 16 miljoen keer gebruikt. Dit maakt ING Nederland bekend in het ING Journaal, waarmee zij klanten en stakeholders informeert over de actuele ontwikkelingen en resultaten van het Nederlandse bankbedrijf.
Bestuursvoorzitter Nick Jue van ING Nederland: “Hoewel het halfjaarresultaat van EUR 800 miljoen aanzienlijk lager is dan de bijna EUR 1,2 miljard die in dezelfde periode vorig jaar is behaald, ben ik gezien de moeilijkere economische omstandigheden tevreden met het resultaat. Iedereen voelt de gevolgen van de economische crisis: consumenten, ondernemers en dus ook wij. We hebben meer reserveringen gedaan om risico’s af te dekken, met name voor de zakelijke markt. En hoewel de inkomsten zijn gedaald, hebben we de kosten uitstekend onder controle. We hebben vorig jaar een reorganisatie aangekondigd waarbij 2.700 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Dat blijft een moeilijk besluit en is natuurlijk heel vervelend voor de mensen die het betreft, maar we zien wel dat we onze kosten nu op een aanvaardbaar niveau krijgen.”
Consumenten zijn momenteel voorzichtig met uitgaven en houden meer buffers aan voor als het tijdelijk wat minder goed zou gaan. Nick Jue: “Zowel het aantal spaarders bij de ING als het gemiddeld spaarsaldo is het afgelopen halfjaar toegenomen. Deze trend heeft er mede toe geleid dat de balans van ING Nederland het afgelopen halfjaar verder versterkt is. Bij zakelijke klanten zien we een dalende kredietvraag, maar ook de zakelijke klanten sparen meer. Daarnaast zien we dat het aantal klanten met een betaalachterstand op hun hypotheek in onze portefeuille op zeer laag niveau blijft. Eind 2011 zagen we een stijging van het aantal aflossingen op hypotheken, maar die stijging zette niet door in de eerste helft van 2012. Overigens zien we meestal in de tweede jaarhelft weer een lichte stijging.”
ING heeft de eerste jaarhelft een vernieuwde internetbankieromgeving geïntroduceerd en de Mobiel Bankieren App verder ontwikkeld. Het gebruik van de App groeit nog steeds fors; sinds de introductie in november 2011 is de App door ruim 1,2 miljoen mensen gedownload en wordt er zo’n 530.000 keer per dag ingelogd. Op basis van de feedback van gebruikers zijn vernieuwingen doorgevoerd met het beheer van contacten in het adresboek, is de navigatie verbeterd en is sparen aan de App toegevoegd.
Hoewel klanten voor eenvoudige bankzaken steeds meer via internet en mobiel bankieren, heeft de ING ook geïnvesteerd in persoonlijk contact, uitbreiding van het kantorennetwerk en actieve hulp en advisering aan ondernemers. Ook via de social media treden de ING en haar klanten steeds vaker met elkaar in contact. De dienstverlening van het webcareteam is uitgebreid en ook op Facebook zoekt de ING het contact op met haar klanten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.