Ads Top

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer: zorgen ondernemers stijgen

Ondernemers voelen de gevolgen van de crisis. De zorgen van ondernemers in het familiebedrijf zijn groter nu de recessie zijn tol begint te eisen, zowel zakelijk als privé. Dit blijkt uit de vierde Van Lanschot Familiebedrijven Barometer, een onderzoek onder familiebedrijven in Nederland. De zorg over de winstgevendheid van het eigen bedrijf is fors gestegen; de indexscores voor beschikbaarheid van financieringsbronnen en het politiek klimaat voor ondernemers staan lager dan ooit (de metingen van de Van Lanschot Familiebedrijven Barometer begonnen in het najaar 2010). Grootste zorgpunten blijven wet- en regelgeving en de daarmee gepaard gaande administratieve lastendruk, margedruk en de beschikbaarheid van financieringsmiddelen. In deze meting van de Familiebedrijven Barometer zijn specifiek de inzet van internet en social media onderzocht.
Het vertrouwen van ondernemers in het ondernemersklimaat in Nederland krijgt een flinke knauw, wellicht gevoed door de bezuinigingsmaatregelen van de overheid. Vier op de tien ondernemers vinden de bezuinigingen te hoog. Slechts 7% vindt de BTW-verhoging een goed idee, omdat die de koopkracht van iedereen aantast. De maatregelen rond de AOW vallen goed, evenals de aanpassingen rond het ontslagrecht. Voor beperking van de hypotheekrenteaftrek is een redelijk draagvlak, behalve bij de jongere ondernemers. Het zijn vaker ondernemers met kleinere bedrijven die pessimistisch zijn over de toekomst. Jonge ondernemers tot 40 jaar en directeur-eigenaren van grotere bedrijven maken zich minder zorgen.
Uit het onderzoek van Van Lanschot komt naar voren dat 27 procent van de familiebedrijven geen website heeft. Bedrijven zeggen vooral een website te hebben voor zichtbaarheid/bekendheid (65 procent) en imago (54%). Er is nauwelijks focus op groei en marktontwikkeling. Slechts één op de drie ondernemers zet internet gericht in om nieuwe markten te bereiken. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat bedrijven die optimaal gebruik maken van internet en social media sneller groeien. Er liggen op dit vlak duidelijke groeikansen voor familiebedrijven, bijvoorbeeld door meer gerichte marketing via communitybuilding, geografische expansie zonder fysieke aanwezigheid in andere markten, ketenregie (fabrikant die rechtstreeks gaat verkopen) en in- en outbound communicatie met klanten.
Iets meer dan de helft van de familiebedrijven heeft geïnvesteerd in digitaal competent personeel; ongeveer één op de drie ondernemers denkt dat 'mijn kinderen de organisatie nog wat kunnen leren over internet.' De keerzijde van het feit dat ondernemers kansen laten liggen, is dat ze óók nonchalant denken over digitale concurrentie. Slechts 20 procent ziet digitale concurrentie als bedreigend (lagere prijzen en nieuwe toetreders). Een kwart van ondernemers verbiedt medewerkers om zich te uiten over het bedrijf via social media. 37% van de bedrijven heeft een gedragscode social media.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.