Ads Top

Gebruik contant geld neemt verder af

Nederlanders hebben in 2011 vaker gepind dan ooit. Het aantal pinbetalingen nam in één jaar tijd toe van 2,15 miljard naar 2,29 miljard en de totale pinomzet steeg van EUR 81 miljard naar EUR 83 miljard. Deze stijging ging gepaard met een daling in het gebruik van contant geld, zo blijkt uit recent onderzoek van DNB. Het aantal contante betalingen aan de kassa daalde in 2011 van 4,4 miljard naar 4,1 miljard en de totale waarde nam af van EUR 53 miljard naar EUR 51 miljard.
Dat de betaalgewoonten van Nederlanders veranderen blijkt ook uit de verschuivingen in het aandeel van contant geld in het totale aantal betalingen aan de toonbank. In 2011 rekenden Nederlanders 62% van al hun aankopen contant af. Dat was in 2010 nog 65%. Het aandeel van de pinpas steeg juist van 32% naar 35%. Vooral de kleinere bedragen zijn consumenten vaker gaan pinnen. Hoewel het overgrote deel van de kleine transacties nog altijd contant wordt betaald, wordt inmiddels meer dan een kwart van alle betalingen onder de EUR 20 gepind.
De verschuiving naar meer pin en minder contant is zichtbaar in vrijwel alle sectoren en type winkels. Ook op plaatsen waar de aankoopbedragen gemiddeld genomen laag zijn gebruiken Nederlanders steeds vaker de pinpas in plaats van contant geld, zoals bij de bakker, in cafés, bij snoepautomaten en op de markt. Bovendien is het gebruik van contant geld afgenomen onder alle bevolkingsgroepen. Hoewel het nog altijd vooral ouderen, lager opgeleiden en mensen uit het zuiden van het land zijn die relatief vaak contant betalen (zie grafiek 2), zijn ook zij in 2011 vaker gaan pinnen.
De Nederlandse consument was in 2011 erg tevreden over de aangeboden betaalmogelijkheden in winkels. In slechts 2% van alle betalingen voelden zij zich gehinderd in hun betaalkeuze en konden zij niet betalen zoals zij wilden. Dat was in 2010 nog 3%. Vooral het aantal contante betalingen dat men liever had willen pinnen is gedaald. Dit komt waarschijnlijk doordat op steeds meer plekken met de pinpas kan worden betaald, want steeds minder vaak wijken consumenten noodgedwongen uit naar een ander betaalmiddel omdat de winkelier hun voorkeursbetaalmiddel niet accepteert, zo blijkt uit het onderzoek. Wel is dit met 40% nog altijd de meest genoemde reden waarom men soms niet betaalt zoals gewenst. Maar ook het simpelweg vergeten zijn van het betaalmiddel is een veelgenoemde reden (21%) waarom consumenten niet altijd betalen zoals zij het liefst zouden willen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.