Ads Top

Woningmarkt verder op slot door onzekerheid hypotheekrenteaftrek

De discussie over het beperken of afschaffen van de hypotheekrenteaftrek is de laatste dagen weer opgelaaid. Verschillende partijen voeren de druk op het kabinet op om maatregelen te treffen. De NVB pleit daarbij openlijk voor geleidelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Waar staat de Nederlandse consument in dit geheel? Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy komt naar voren dat ook de Nederlandse consument aan zekerheid toe is. De onzekerheid rondom de hypotheekrenteaftrek zorgt bij 20% van de huishoudens voor aanpassingen in het woongedrag (veelal het uitstellen van een verhuizing). Verder is te zien dat vanwege de toegenomen financiële onzekerheid, de Nederlandse woningeigenaar meer dan ooit van mening is dat de hypotheekrenteaftrek in de huidige vorm behouden moet blijven. Tot slot komt naar voren dat 45% van de huizenbezitters het vertrouwen in het kabinet verliest als er aan de hypotheekrenteaftrek wordt gemorreld.
Naast alle andere partijen die al druk uitoefenden op het kabinet om een besluit te nemen omtrent de hypotheekrenteaftrek, voegt nu ook de Nederlandse consument zich bij dit rijtje. Eén op de vijf huishoudens geeft aan dat de onzekerheid rondom de hypotheekrenteaftrek effect heeft op hun plannen op de woningmarkt. Bijna één op de tien huishoudens geeft aan de verhuisplannen die er waren uit te stellen en 7% kiest nu voor een huurwoning in plaats van de koopwoning die men voor ogen had. Deze conclusies zijn vooral van toepassing op huurders. Van de huurders zegt 24% dat de onzekerheid leidt tot aangepaste plannen. Voor de meerderheid van deze groep (63%) is daarbij het kopen van een woning (voorlopig) van de baan. Door de toenemende financiële onzekerheid van de afgelopen tijd is ook duidelijk te zien dat steeds meer woningbezitters zich tegen aanpassingen aan de hypotheekrenteaftrek keren. Waar in 2009 nog iets meer dan een derde van de woningbezitters tegen aanpassingen aan de hypotheekrenteaftrek was, is dit nu opgelopen tot 60%. Een grote groep woningbezitters (48% van de totale groep) vindt zelfs dat de hypotheekrenteaftrek tot in de lengte der dagen behouden moet blijven. Onder de huurders vindt de meerderheid dat de hypotheekrenteaftrek géén heilig huisje is (61% is vóór aanpassingen).
Als er door dit kabinet aanpassingen worden gedaan aan de regeling rondom de hypotheekrenteaftrek, dan zegt 45% van de huizenbezitters hun vertrouwen te verliezen in het huidige kabinet. De huurders halen dit percentage nog enigszins omlaag zodat in het algemeen gesteld kan worden dat 36% van de Nederlandse huishoudens het vertrouwen in het kabinet verliest bij aanpassingen aan de hypotheekrenteaftrek.
Als blijkt dat de hypotheekrenteaftrek dan toch aangepast gaat worden dan kiest ruim de helft van de huishoudens ervoor om de hypotheekrenteaftrek alleen toe te staan voor woningen tot een bepaald aankoopbedrag (56%). Ook het idee van ING om geleidelijk in 30 jaar af te schaffen, is volgens 47% van de Nederlanders een maatregel die in aanmerking komt als de hypotheekrenteaftrek dan toch op de schop moet. Het idee van de Rabobank om hypotheekrenteaftrek alleen toe te staan voor annuïteitshypotheken (verplicht aflossen), krijgt minder bijval, maar alsnog zegt 22% dat dit een aanvaardbare maatregel is.
Overigens geeft 53% van de Nederlandse consumenten aan dat het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek alleen niet voldoende is, maar dat er een integrale aanpak dient te komen waarbij ook de huurmarkt wordt meegenomen. Uiteraard zijn vooral woningbezitters deze mening toebedeeld (64% onder kopers ten opzichte van 38% onder huurders).
De consument is gevraagd wat de belangrijkste gevolgen zullen zijn van het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. De belangrijkste consequentie is dat huren populairder zal gaan worden (36%). Niet geheel de bedoeling van dit kabinet gezien dit eigen woningbezit juist probeert te stimuleren (d.m.v. kooprecht voor huurders). Verder verwacht de Nederlandse consument ook dat de prijzen van koopwoningen sterk zullen dalen (33%) en de algehele economie zal krimpen (24%). Slechts 9% van de Nederlanders denkt dat er na afschaffing van de hypotheekrenteaftrek weinig zal veranderen. Huurders en kopers zijn het hier in grote mate met elkaar eens.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.