Ads Top

Personeel weg bij Van Lanschot

De economische vooruitzichten en de situatie in de sector leiden ertoe dat vermogensbeheerder Van Lanschot zijn organisatie aan de veranderende omstandigheden aanpast: de slagvaardigheid moet omhoog. Vijftien procent van het personeelsbestand gaat weg en bestuursvoorzitter Floris Deckers stapt op. "Enerzijds gaan we investeren in de kwaliteit van de organisatie, anderzijds gaan we door efficiencymaatregelen de kosten structureel verlagen. Helaas gaat dit gepaard met een verlies van arbeidsplaatsen, maar dit is onvermijdelijk."
De markt is, naast onzeker, ook structureel veranderd. Het verdienmodel van de financiële sector staat onder druk. De aanhoudend slechte marktomstandigheden hebben hun weerslag op de rentabiliteit van de bank. Van Lanschot heeft de tweede helft van 2011 met winst afgesloten, maar deze was beperkt.
Het reorganisatieprogramma is gebaseerd op twee pijlers. Enerzijds investeert de bank in de dienstverlening, vanuit zijn natuurlijke focus op private banking en de cliënt. Anderzijds maakt Van Lanschot een efficiencyslag en verlaagt de bank structureel zijn kostenniveau. Van Lanschot investeert de komende drie jaar additioneel € 30 miljoen in de kwaliteit van zijn organisatie, met name in medewerkers en systemen, waardoor de dienstverlening aan cliënten verder verbetert. Het relatiemodel van de private bank wordt uitgebreid en geïntensiveerd. Het kredietbedrijf wordt nog scherper ingezet op de DGA (directeur-grootaandeelhouder) en zijn onderneming die een belangrijke bron is voor de private
bank. Om meer efficiency en synergie te bereiken wordt de samenwerking met dochteronderneming Kempen verder geïntensiveerd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.