Ads Top

Rechtbank: Van Lanschot tekort geschoten

Een zaak die door directeur en aandeelhouder is aangespannen tegen Van Vanschot krijgt in februari een vervolg. Zij hadden 2 miljoen euro te beleggen. Van Lanschot stelde voor het te beleggen vermogen te verdelen over 75 tot 80% obligaties, 10 tot 15% gegarandeerde aandelen en 5 tot 10% liquiditeiten. Van Lanschot had daarbij als uitgangspunt gehanteerd dat de directeur en aandeelhouder de middelen risicomijdend wensten te beleggen voor een periode van minimaal 10 jaar. De directeur en aandeelhouder eisen nu 451.994 euro omdat Van Lanschot heeft geadviseerd te beleggen in een te groot percentage (vanaf 2005 zelfs 100% van de obligaties) risicovolle effecten zoals perpetuals en floating rate notes, die niet pasten binnen de ‘vastrentende waarden’ en evenmin bij de pensioendoelstellingen en het risicoprofiel van de ondernemers, Van Lanschot in strijd met het risicoprofiel onvoldoende spreiding in de portefeuille heeft aangebracht door 60% in de financiële sector te beleggen en de bank de onervaren belegger voorafgaand aan de totstandkoming van de adviesrelatie niet althans onvoldoende heeft geïnformeerd over en gewaarschuwd voor de specifieke kenmerken en risico’s verbonden aan de eenzijdige inrichting van de portefeuille. De rechtbank in Den Bosch meent dat Van Lanschot niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen door de ondernemers te adviseren om meer dan 10% van het totale belegde vermogen in complexe obligaties te beleggen, en derhalve tekortgeschoten is in haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht. Aan het verwijt in verband met onvoldoende spreiding komt de rechtbank niet toe. Voor de schadebepaling zal de zaak weer op de rol komen op 1 februari 2012.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.