Ads Top

MKB: 2012 wordt mooi jaar

Driekwart van alle ondernemers weet nu al zeker dat hij in 2012 geen financiering zal aanvragen bij de bank. Omgekeerd zijn de banken ook niet scheutig met kredieten aan ondernemers. Van de ondernemers die in 2011 een financiering bij de bank aanvroegen, kreeg 62,5 procent de financiering niet of niet helemaal. Dat zijn enkele uitkomsten van de oudejaarsenquête van BusinessCompleet.nl, waaraan 894 ondernemers deelnamen. Directeur Serge Eikhoudt: "Er lijkt dan ook een duidelijke relatie te zijn met de conclusie dat de meeste ondernemers hun investeringen zelf moeten financieren. Onderzocht zou kunnen worden of het MKB grootschaliger zou investeren als zij meer ondersteuning van de banken zouden krijgen. Wanneer de overheid ruimer met borgstellingen te hulp schiet, zou dat de economie een flinke boost kunnen geven."
2011 is geen slecht jaar geweest. Gevraagd aan ondernemers hoe het jaar 2011 is verlopen, wordt het antwoord 'gunstig' of 'zeer gunstig' twee keer zo vaak gegeven als het antwoord 'ongunstig' of 'zeer ongunstig'. Maar op de vraag of het jaar volgens de verwachtingen verliep, is die verhouding net omgekeerd en wordt het antwoord 'beneden verwachting' twee keer zo vaak gegeven als 'boven verwachting'. In deze uitslagen is terug te zien dat de economie in de loop van het jaar verslechterde en 2011 uiteindelijk minder gunstig verliep dan aan het begin van het jaar werd verwacht.
Het niveau van de omzet, de winst en het aantal klanten was in 2011 over het algemeen iets beter dan in 2010. Wel ontwikkelden de omzet en het aantal klanten zich gunstiger dan de winst. De problemen met achterstallige facturen namen eerder af dan toe. Serge Eikhoudt van BusinessCompleet.nl: "De economische teruggang lijkt hiermee tot nu toe vooral de grote bedrijven getroffen te hebben. Het MKB geeft in dit onderzoek niet duidelijk aan dat zij veel lijden onder de recessie".
Ondanks de negatieve berichten over de economie, zijn ondernemers optimistisch over hoe het eigen bedrijf het in 2012 zal doen. Bijna de helft (49,5 procent) van de respondenten verwacht dat zijn eigen bedrijf in 2012 groeit of fors groeit. Een op de negen verwacht krimp of forse krimp. De rest verwacht even groot te blijven.
Meer dan driekwart van de ondernemers zal in 2012 doorgaan met investeren in het eigen bedrijf. Een op de drie zal zelfs meer of veel meer investeren dan in 2011. Serge Eikhoudt: "Daar waar grote bedrijven snel bezuinigen, net als de overheid, zie je eigenlijk een anticyclische beweging bij het MKB. Die investeringen geven de veerkracht en innovatievermogen aan van de kleinere ondernemer. Juist in crisistijd. De vraag rijst dan ook of dit kabinet het voorbeeld van het MKB niet moet volgen. Kapot bezuinigen is een reëel risico, zeker nu gespeculeerd wordt over extra besparingen op de overheidsuitgaven."
Eigen geld is veruit de meest gebruikte bron van het geld dat nodig is om te investeren. Twee derde van de ondernemers die aangeven te zullen investeren, doet dit met eigen geld. Andere financieringsbronnen zijn de bank (10,7 procent) en privé-investeerders (6,5 procent). Subsidies (2,6 procent), familie en vrienden (1,6 procent) en fondsen (1,2 procent) worden minder vaak gebruikt.
De ondernemer werd ook gevraagd of hij vindt dat de overheid de juiste economische maatregelen heeft getroffen voor 2012. Slechts 0,4 procent zegt daar 'ja, volledig' op. Nog eens 16 procent zegt 'ja, enigszins'. 'Nee, niet helemaal' is het antwoord van 30,8 procent en 15,4 procent zegt 'nee, totaal niet'. Bij elkaar worden de antwoorden die met 'nee' beginnen bijna drie keer zo vaak gegeven als de antwoorden die met 'ja' beginnen. Het is een helder signaal van ondernemers dat het kabinet meer maatregelen moet nemen om de economische uitdagingen van 2012 aan te gaan.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.