Ads Top

Eurocrisis baart consument meer zorgen dan kredietcrisis

De eurocrisis baart Nederlandse consumenten meer zorgen dan de kredietcrisis van 2008/2009, toen de beurzen hard onderuit gingen na het faillissement van Lehman Brothers. Het aandeel con-sumenten dat de eigen economische toekomst somber inziet steeg van 61 naar 76%. Vooral het pensioen, de waarde van de eigen woning en het spaargeld staan volgens consumenten onder druk. Over verzekeringen maken consumenten zich relatief minder zorgen.
Dit blijkt uit de 'zekerheidsbarometer', een onderzoek van onderzoeksbureau Gfk naar het vertrou-wen van consumenten in de huidige economische situatie in opdracht van het Verbond van Verze-keraars. Het onderzoek werd uitgevoerd kort vóór de Europtop waar regeringsleiders onder meer besloten tot verhoging van het Europese noodfonds.
De zorgen van de consumenten richten zich voornamelijk op hun pensioen; maar liefst 61% van de con-sumenten denkt dat de waarde van hun pensioen door de economische problemen wordt aangetast. Van de woningbezitters maakt ook 61% zich zorgen over waarde van het eigen huis. Een aanzienlijk deel van de consumenten (39%) vreest voor het eigen spaargeld. Over hun gezin (32%), hun verzekeringen (31%), hun baan (23%) of hun gezondheid (21%) maakt een kleiner deel van de consumenten zich zorgen. Tweederde van de ondervraagden is overigens van mening dat het dieptepunt van de crisis nog moet komen.
Het Verbond van Verzekeraars heeft het zekerheidsonderzoek laten uitvoeren om een indruk te krijgen hoe de macro-economische omstandigheden ingrijpen op het gedrag en de beleving van consumenten. In de zekerheidsbarometer wordt daarom ook gevraagd naar de maatregelen die mensen nemen om voor zichzelf of hun omgeving meer zekerheid te creëren. Daaruit blijkt dat de economische situatie wel degelijk impact heeft op het gedrag van consumenten. Ruim 33% zegt te besparen op dagelijkse uitgaven, ruim 27% stelt grote aankopen zoals een auto of bankstel uit, 21% probeert meer geld opzij te leggen voor later. Daar staat tegenover dat 45% van de ondervraagden aangeeft helemaal niets te hebben veranderd. Maar weinig burgers zien de economische crisis als een kans: slechts een klein deel van de consumenten geeft aan dat zij het nu een ideale tijd vinden om aandelen (11%) of een huis (22%) te kopen.
Op de vraag wie het meest getroffen wordt door de eurocrisis, antwoordt de helft van de consumenten dat de eurolanden het meest worden getroffen. Volgens een kwart van de consumenten worden juist de pensioenfondsen het zwaarst getroffen en 11% meent dat juist de banken het het zwaarst te verduren hebben. Slechts 1% van de consumenten is van mening dat verzekeraars het het zwaarst hebben en 13% kan geen inschatting maken.
Het vertrouwen in de Europese Unie is onder consumenten de afgelopen jaar fors gedaald. Maar liefst driekwart van de consumenten geeft aan minder vertrouwen te hebben in de EU dan een jaar geleden. Ook het vertrouwen in de euro heeft een deuk gekregen: 71% van de consumenten geeft aan hier minder vertrouwen in te hebben. Een kleiner deel van de consumenten heeft minder ver-trouwen in pensioenfondsen (67%), banken (60%) en verzekeraars (44%) gekregen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.