Ads Top

Einde Zwitsers bankgeheim, belastingontwijking blijft

Vorige week is het nieuwe belastingverdrag met Zwitserland in werking getreden. Concreet betekent dit dat het vanaf 9 november 2011 mogelijk is om informatieverzoeken te doen, als er bijvoorbeeld vermoedens zijn van Nederlandse zwartspaarders in Zwitserland. Dit kan zelfs met terugwerkende kracht tot 1 maart 2010. Het nieuwe verdrag vervangt het oude uit 1951. Bood dat verdrag nog geen enkele mogelijkheid tot informatie-uitwisseling, het nieuwe verdrag doet dat wel.
Onderdeel van het verdrag is dat de fiscus niet persé hoeft te beschikken over de naam van de betrokkene en de naam van de bank om (bank)informatie te krijgen. Andere gegevens, zoals een rekeningnummer, kunnen voldoende basis zijn voor het doen van een informatieverzoek. De overeenkomst, die werd ondertekend op 26 februari 2010, zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.
Zwitserland heeft zich als één van de laatste landen verzet tegen de uitholling van het bankgeheim. Sinds gisteren is daar dus officieel verandering in gekomen. Het einde van het bankgeheim is in zicht volgens HJC Group, dat is gespecialiseerd in belastingontwijking voor ondernemers.
"Het was al geruime tijd duidelijk dat het bankgeheim steeds verder wordt uitgehold," aldus Toine Manders, woordvoerder van HJC Group. "De druk die grote landen uitoefenen om fiscale informatie uit te wisselen is zo groot geworden dat geen enkel land hier weerstand aan kan bieden, en zoals we nu zien, zelfs Zwitserland niet."
Ten tijde van de G-20 top in 2009 hebben ook Andorra, België, Hong Kong, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Oostenrijk en Singapore aangekondigd fiscale informatie te gaan uitwisselen om te voorkomen dat zij op een zwarte lijst van niet-meewerkende landen zouden verschijnen. Deze lijst publiceert de OESO sinds enige jaren om landen met een bankgeheim onder druk te zetten om fiscale informatie uit te wisselen.
Hoewel het recht op financiële privacy inderdaad sterk uitgehold is, lijkt ten onrechte door alle berichtgeving in de media het beeld te ontstaan dat hiermee ook een einde gaat komen aan de mogelijkheden om belasting te ontwijken door gebruik te maken van belastingparadijzen. Dit is echter een misvatting, zo zegt de HJC Group, die lijkt te worden veroorzaakt doordat velen zich niet bewust zijn van het onderscheid tussen belastingontduiking en belastingontwijking.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.