Ads Top

Premies autoverzekeringen blijven dalen

Door scherpe concurrentie tussen autoverzekeraars zijn de premies voor zowel wet-telijke aansprakelijkheid (WA) als cascoverzekeringen voor motorrijtuigen voor het vijfde jaar op rij gedaald. Tussen 2006 en 2010 daalde de gemiddelde WA-premie met 17 procent van 311 euro in 2006 tot 257 euro in 2010. WA plus casco daalde met 9 procent naar gemiddeld 490 euro per jaar. Dit blijkt uit de meest recente publicatie van Verzekerd van Cijfers 2011, een jaarlijkse productie van het Centrum voor Verze-keringsstatistiek (CVS), onderdeel van het Verbond van Verzekeraars.
Het Verbond brengt Verzekerd van Cijfers jaarlijks uit. Verzekerd van Cijfers geeft inzicht in de economische en maatschappelijke omgeving waarin verzekeraars werkzaam zijn. Met de publicatie beantwoordt het Verbond aan de maatschappelijke vraag naar transparantie over de omvang en de betekenis van de verzekeringsbedrijfstak in Nederland.
Ook blijkt uit de publicatie dat het aantal meldingen van verzekeringsfraude in 2010 is gestegen naar 3.644 meldingen. Opvallend is dat verzekeraars fraude steeds eerder vaststellen. Dat blijkt uit het toenemend aantal fraudegevallen dat al tijdens het acceptatieproces wordt opgespoord (1.306 gevallen in 2010). Maar ook kwam vorig jaar in 2.338 gevallen fraude aan het licht tijdens de afwikkeling van ingediende claims. Verzekeringsfraude staat hoog op de agenda van de branche, omdat deze vorm van fraude de samenleving één miljard euro kost op jaarbasis. De toename van het aantal meldingen ligt volgens het Verbond ook aan het actieve beleid dat verzekeraars sinds enkele jaren met publieke en private partners voeren om verzekeringsfraude te bestrijden, waardoor het meldingsbewustzijn is toegenomen. Net als in voorgaande jaren kreeg het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude vorig jaar de meeste fraudemeldingen binnen op motorrijtuigenverzekeringen (1.902), gevolgd door Brand (462) en Ziektekosten (317).

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.