Ads Top

'Zalm schond publicatieplicht en misleidde spaarders DSB'

Als financieel directeur van DSB is Gerrit Zalm volgens de Stichting Hypotheekleed verantwoordelijk voor het ruim een half jaar te laat bij de Kamer van Koophandel deponeren van de jaarrekening 2007. Zalm handelde volgens Hypotheekleed in strijd met de wettelijke bepalingen en deed dat vermoedelijk om later niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor het publiceren van een door hem opgemaakte misleidende jaarrekening.
De jaarrekening 2007 van DSB is op 16 juni 2008 door de toenmalige Raad van Bestuur van DSB Bank opgemaakt. Zalm was destijds financieel directeur. Het DSB-bestuur was wettelijk verplicht de jaarrekening 2007 binnen twee maanden en acht dagen na het opmaken te publiceren. Die verplichting gold ook wanneer de jaarrekening niet door de aandeelhoudersvergadering was vastgesteld (artikel 394 lid 2 van Boek 2 BW).
In strijd met deze bepaling heeft Zalm de jaarrekening 2007 nooit gepubliceerd. De jaarrekening 2007 is pas in maart 2009, ná zijn aftreden als financieel directeur, gepubliceerd. Dat was acht maanden later dan bij DSB gebruikelijk. Dit was de enige jaarrekening van DSB Bank die te laat is gepubliceerd. Voor zover Hypotheekleed bekend is het uniek dat een Nederlandse bank überhaupt een jaarrekening te laat publiceert.
"Zalm moet bij zijn aantreden als financieel directeur op 5 december 2007 geweten hebben dat de jaarrekening 2006 misleidend was en dat spaarders als gevolg daarvan op grond van een misleidende jaarrekening hun gelden aan DSB toevertrouwden. Des te noodzakelijker was het om voor 2007 tijdig een correcte jaarrekening op te maken en te publiceren. Toch heeft Zalm dat niet gedaan. Hij heeft én een misleidende jaarrekening 2007 opgemaakt én verzuimd de jaarrekening 2007 tijdig te publiceren. Vermoedelijk wilde hij niet aansprakelijk gesteld worden voor publicatie van een misleidende jaarrekening. Zalm heeft DSB-spaarders verwijtbaar misleid door de eveneens misleidende jaarrekening 2006 in omloop te laten", meent Hypotheekleed-voorzitter Pieter Lakeman.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.